Lưu ý khi tham gia Bang Hội Tinh Anh 4

05-10-2010

- Chỉ còn 01 đợt chuyển server dành cho các nhân sĩ muốn tham gia BHTA 4

Như vậy, giải đấu Bang Hội Tinh Anh 4 đã chính thức khởi động Vòng Server bằng cuộc chiến Hoa Hồng. Không khí giải đấu đang dần được hâm nóng bởi sự háo hức của đồng đạo muôn nơi.

Để việc tham gia thi đấu được thuận lợi, đồng đạo nên lưu ý:

  • Quý nhân sĩ muốn tham gia giải đấu BHTA 4 phải có cùng quốc tịch với máy chủ giành được quyền tham gia giải đấu (xem hướng dẫn nhập quốc tịch sau khi chuyển server tại đây).
  • Chỉ còn 01 lần chuyển server vào ngày 08/10/2010 đối với nhân sĩ muốn tham gia BHTA 4.
zing game

Khởi động BHTA 4

Quý nhân sĩ vui lòng lưu ý để việc tham gia Bang Hội Tinh Anh 4 đựơc thuận lợi.