Phần thưởng cho 20 bang hội có Hoa Hồng nhiều nhất

07-10-2010

- Phần thưởng top 20 bang hội có số Hoa Hồng nhiều nhất toàn máy chủ

Cuộc chiến Hoa Hồng khởi động từ 01/10/2010 bắt đầu cho một Bang Hội Tinh Anh sôi động và hấp dẫn. Liên quan đến cuộc chiến Hoa Hồng, Bổn Trang xin thông báo phần thưởng top 20 bang hội có số Hoa Hồng nhiều nhất toàn máy chủ tuần thứ nhất.

Đồng thời, sẽ có 20 bang hội xếp hạng 2 của 20 máy chủ đứng top cũng sẽ nhận phần thưởng kinh nghiệm.

Thời gian

  • Thời điểm lấy dữ liệu xếp hạng tuần đầu tiên vào 24h00 Chủ Nhật ngày 10/10/2010.
  • Hạn nhận thưởng từ sau bảo trì 15/10/2010 - 24h00 ngày 17/10/2010.

Danh sách các bang hội nhận thưởng sẽ được Bổn Trang thông báo tại trang chủ VLTK II trong thời gian sớm nhất.

NPC liên quan

Hình ảnhGhi chú

Lễ Quan

Biện Kinh – 185/172

Chức năng: Phát thưởng Cuộc Chiến Hoa Hồng tuần 1.

Lưu ý: Sau 24h00 ngày 17/10/2010, NPC Lễ Quan hoạt động trở lại bình thường


Đối tượng

  • Tất cả thành viên thuộc 20 bang hội có số điểm Hoa Hồng cao nhất - tuần thứ nhất đều có thể nhận thưởng.
  • Tất cả thành viên thuộc 20 bang hội xếp hạng nhì tại 20 máy chủ có bang hạng nhất có thể nhận thưởng.
  • Nhân vật phải đạt cấp độ 73 trở lên, đã ở trong bang và tại vị ít nhất 7 ngày mới có thể nhận thưởng.

Phần thưởng

Dành cho 20 bang hội hạng nhất Hoa Hồng toàn máy chủ

Đối tượngKinh nghiệm Vật phẩm
Bang chủ60.000.0003 Thiên Quái Thạch
Phó bang chủ50.000.0002 Thiên Quái Thạch
Trưởng lão40.000.0001 Thiên Quái Thạch
Đường chủ30.000.000Không có
Hương chủ20.000.000Không có
Bang chúng15.000.000Không có

20 bang hội hạng nhì (tại 20 máy chủ có 20 bang hội đứng top Hoa Hồng)

Đối tượngKinh nghiệm Vật phẩm
Bang chủ30.000.0001 Thiên Quái Thạch
Phó bang chủ25.000.000Không có
Trưởng lão20.000.000Không có
Đường chủ15.000.000Không có
Hương chủ10.000.000Không có
Bang chúng7.500.000Không có

Lưu ý

Mỗi nhân vật chỉ có thể nhận phần thưởng 1 lần trong thời gian quy định.