Thông báo quan trọng trước Vòng Server

29-09-2010

- Thông báo quan trọng trước Vòng Server

Quý nhân sĩ võ lâm thân mến!

Để chuẩn bị cho giải đấu Bang Hội Tinh Anh 4 thật chu đáo và chất lượng của các máy chủ tham gia giải đấu cũng được ổn định hơn, đồng đạo vui lòng theo dõi các lưu ý quan trọng trước Vòng Server như sau:

  • Với quy định mới thì nhân sĩ muốn tham gia giải đấu BHTA 4 phải có cùng quốc tịch với máy chủ giành được quyền tham gia giải đấu (đồng đạo có thể xem chi tiết tính năng quốc tịch tại đây).
  • Nhằm đảm bảo tính ổn định của các máy chủ, đồng đạo nên lưu ý: Chỉ còn 02 lần chuyển server là ngày 01/10 và ngày 08/10/2010. Quý nhân sĩ muốn tham gia giải đấu BHTA 4 tại máy chủ mình yêu thích thì hãy nhanh chóng chuyển server để thuận tiện hơn cho việc tham gia giải đấu.

Lưu ý

Đối với nhân sĩ không tham gia giải đấu Bang Hội Tinh Anh vẫn chuyển server như thường lệ.

VLTK II

Nay Bổn Trang thông báo để đồng đạo được rõ và việc tham gia Bang Hội Tinh Anh 4 được như ý muốn. Thân chúc đồng đạo vui cùng Võ Lâm Truyền Kỳ II.