Tin nóng từ Cuộc Chiến Hoa Hồng

05-04-2011

- Nộp Hoa Hồng Vàng nhận thưởng tại máy chủ không tham gia Cuộc Chiến Hoa Hồng

Quý nhân sĩ thân mến!

Liên quan tới việc bình chọn bang hội của Cuộc Chiến Hoa Hồng, Bổn Trang xin thông báo như sau:

  • Bắt đầu từ sau bảo trì hôm nay - 05/04/2011: Cho phép nộp Hoa Hồng Vàng nhận 250.000 kinh nghiệm thông qua Cẩm Nang Đại Sự Kiện tại các máy chủ không có bang bình chọn, tối đa kinh nghiệm nhận được là 600.000.000 điểm.
  • Thời gian kết thúc nộp Hoa Hồng Vàng là 24h00 ngày 10/04/2011.

Võ Lâm Truyền Kỳ II

Nay Bổn Trang thông báo để đồng đạo nắm bắt tình hình kịp thời. Thân chúc đồng đạo vui cùng Cuộc Chiến Hoa Hồng.