Vòng Server: Lưu ý quan trọng trong ngày 21/03

20-03-2010

- Lưu ý quan trọng đối với các Bang chủ tham gia BHTA Vòng Server.

Thân gửi Quý Bang chủ,

Ngày mai 21/03/2010 là ngày thi đấu cuối cùng của Vòng Server giải đấu Bang Hội Tinh lần 3, Bổn Trang xin khuyến cáo đối với tất cả các Bang chủ tham gia như sau:

Trong ngày 21/03/2010, tuyệt đối không chuyển đổi chức Bang chủ cho nhân vật khác.

Vì trong ngày này, hệ thống sẽ ghi nhận tên Bang chủ của những Bang hội đoạt quyền vào vòng trong, những Bang chủ này sẽ đại diện server để nhận Tinh Anh Lệnh Kỳ - vật phẩm duy nhất để ký thi đấu Vòng Loại Trực Tiếp.

Như vậy, những trường hợp nào cố tình chuyển đổi thì Ban Tổ Chức sẽ không giải quyết bất cứ khiếu nại nào liên quan đến việc nhận Tinh Anh Lệnh Kỳ sau này.