24h00 ngày 04/05: Kết thúc bán Lệnh Bài Hoàng Kim

04-05-2010

- 24h00 ngày 04/05: Kết thúc bán Lệnh Bài Hoàng Kim tại Website

Quý nhân sĩ thân mến!

Liên quan đến chương trình Lệnh Bài Hoàng Kim lần 1, Bổn Trang xin lưu ý một số nội dung như sau:

  • 24h00 ngày hôm nay - 04/05/2010: Kết thúc bán Lệnh Bài Hoàng Kim tại Website (giá bán khuyến mãi 01 Lệnh Bài Hoàng Kim = 1.200 Xu).
  • Quý đồng đạo nào còn Lệnh Bài Hoàng Kim trong tay, hãy nạp ngày trong hôm nay - 04/05/2010 để có đủ 60 ngày nhận thưởng.
  • Ngày hết hạn sử dụng và hết hạn nhận thưởng ingame: Vào 24h00 - Chủ nhật - ngày 04/07/2010.
  • Sau 24h00 thứ Ba - ngày 04/05 vẫn nạp Hoàng Kim Lệnh Bài bình thường.

24h00 ngày 04/05 -

Kết thúc bán Lệnh Bài Hoàng Kim tại Website

  • Sau ngày 04/07 tất cả các Hoàng Kim Lệnh Bài phiên bản cũ sẽ không thể nạp được, chỉ có Lệnh Bài Hoàng Kim - phiên bản Tứ linh mới có thể nạp.
  • Những thông tin mới nhất về Lệnh Bài Hoàng Kim - Phiên bản Tứ linh sẽ được Bổn Trang cập nhật tại trang chủ trong thời gian sớm nhất. Thân mời quý nhân sĩ đón theo dõi.