Bang Hội Tinh Anh 2: Thông báo khẩn tới Thần Hổ

12-10-2009

 

- Thông báo khẩn tới Bang hội Thần Hổ

 

Thân gửi Bang chủ và bang chúng Thần Hổ!

 

Sau khi Ban điều hành giải đấu Bang Hội Tinh Anh 2 nhận phản hồi của đại diện máy chủ Thần Hổ tại lễ bốc thăm về việc chưa thể báo danh tại NPC, bộ phận kỹ thuật của Bổn Trang đã tiến hành kiểm tra và phát hiện trường hợp máy chủ Thần Hổ như sau: Do tên bang và tên Bang chủ của máy chủ Thần Hổ bị lỗi nên chưa thể báo danh được.

 

Chính vì vậy, Bổn Trang xin gửi thông báo khẩn tới Thần Hổ với nội dung sau: Các thành viên tham gia Bang Hội Tinh Anh 2 của máy chủ Thần Hổ sẽ báo danh trong ngày 13/10/2009.

 

Thời gian báo danh: Từ lúc bảo trì đến 24h00 ngày 13/10/2009.

Thời gian lấy thông tin nhân vật: Bổn Trang sẽ lấy thông tin nhân vật của bang Thần Hổ vào ngày 14/10/2009.

 

Như vậy, sau thời gian thông báo sẽ không thể báo danh tham gia Bang Hội Tinh Anh 2, rất mong các thành viên Thần Hổ tranh thủ tập trung báo danh theo đúng quy định để thuận tiện cho Vòng Loại Trực Tiếp.

 

Lưu ý: Sau thời gian 24h00 - ngày 13/10/2009, Ban điều hành sẽ không giải quyết bất cứ khiếu kiện nào liên quan tới việc báo danh. Rất mong Thần Hổ nhanh chóng hoàn thành báo danh và chuẩn bị chu đáo cho Vòng Loại Trực Tiếp.

 

Thân chúc Quý đồng đạo vui cùng thế giới võ lâm.

 

Chưởng quản kính bút.