Boss liên hoàn: Cao thủ sư môn

11-12-2009

- Tưng bừng Hội Ngộ Cao thủ võ lâm

Thời gian

Hoạt động diễn ra trong khoảng thời gian: Từ thứ Sáu ngày 12/12/2009 đến 24h00 ngày 27/12/2009.

Nội dung hoạt động

Thời gian phân bổ

Số đợt Thời gian Bản đồ phân bổ Lưu ý
Đợt 1 08h00 – 11h00

- Tây Tuyền Châu

- Bắc Tuyền Châu

Hệ thống thông báo
Có người thấy các vị Cao thủ võ lâm đang xuất hiện tại … (tên bản đồ). Các vị hãy mau mau đến tỷ thí”.

 • Thời gian mỗi đợt bắt đầu thì Boss sẽ xuất hiện.
 • Thời gian kết thúc mỗi đợt thì không xuất hiện Boss nữa.
Đợt 2 16h00 – 19h00
Đợt 3 21h00 – 24h00

Các loại Boss

 HìnhGhi chú

Huyền Chân

Thanh Thư

Khi thời gian mỗi đợt bắt đầu sẽ xuất hiện ngẫu nhiên 1 trong 7 Boss môn phái:

 • Thời gian tồn tại của Boss là 60 phút kể từ lúc xuất hiện (hết 60 phút, nhân vật không tiêu diệt được Boss thì Boss sẽ biến mất).
 • Trong mỗi đợt, mỗi Boss chỉ xuất hiện 1 lần (ví dụ: Boss Huyền Chân đã xuất hiện lần đầu thì sẽ không xuất hiện ở những lần tiếp theo của mỗi đợt).
 • Boss trước vừa bị tiêu diệt thì xuất hiện Boss tiếp theo (lần lượt cho đến hết 7 Boss ).
 • Khi 7 Boss bị tiêu diệt thì xem như kết thúc đợt đó.
 • Khi Boss chết sẽ xuất hiện 50 NPC Túi của Cao thủ.


Lưu ý: Những túi tùy thân từ hoạt động này không ảnh hưởng và liên quan đến tính năng Boss Sư môn vào thứ Sáu, thứ Bảy và Chủ nhật.

Tuệ Minh
Hoàng Chính Nhất

Đường Hỷ

Cổ Mặc
Dương Diên Đức

NPC Túi của Cao thủ

 HìnhGhi chú
Túi của Huyền Chân

Có các loại NPC Túi của Cao thủ như sau:

 • Túi của Huyền Chân
 • Túi của Thanh Thư
 • Túi của Tuệ Minh
 • Túi của Hoàng Chính Nhất
 • Túi của Đường Hỷ
 • Túi của Dương Diên Đức
 • Túi của Cổ Mặc.

Vị trí: Túi của Cao thủ xuất hiện xung quanh vị trí các Boss Cao thủ bị tiêu diệt.

Chức năng: Nhân vật nhấp chuột vào NPC Túi của Cao thủ để nhận phần thưởng.

Thời điểm xuất hiện: Tại thời điểm Boss bị tiêu diệt sẽ xuất hiện 50 NPC Túi của Cao thủ.

Thời gian tồn tại: NPC Túi của Cao thủ tồn tại trong 2 phút (khi hết thời gian 2 phút, NPC tự động biến mất ).

Đặc trưng:

 • Nhân vật thuộc môn phái nào thì nhận thưởng theo NPC Túi Cao thủ môn của phái đó (ví dụ: chỉ nhân vật thuộc phái Thiếu Lâm mới có thể nhận thưởng từ NPC Túi của Huyền Chân).
 • Nhân vật cấp độ trên 10 và đã vào môn phái mới có thể nhận thưởng từ NPC Túi của Cao thủ.
 • Mỗi nhân vật chỉ có thể nhận phần thưởng từ NPC Túi của Cao thủ 2 lần/ 1 ngày.
 • NPC Túi của Cao thủ tự động mất đi khi nhân vật nhấp chuột vào nhận thưởng.
 • Giãn cách giữa 2 lần sử dụng NPC Túi của Cao thủ là 60 phút.

Phần thưởng

Tên phần thưởng

Ghi chú

Điểm kinh nghiệm = cấp độ nhân vật x 5.000

Điểm kinh nghiệm nhận theo cấp độ

Rương vũ khí bạc

Hạn sử dụng là 15 ngày

Nhẫn 2 sư môn

Theo kiểu nhân vật

Nón Sư môn cấp 8

Theo kiểu nhân vật

Nhẫn sư môn (yêu cầu đẳng cấp 77)

Tên vật phẩm

Bát Đại Đệ Tử Tụ Nghĩa Ngọc Bội

Phục Ma Kim Cang Chiến ý Bàn Chỉ

Vô Ngã Đạo Nhân Tứ Tượng Pháp Giới Chỉ

Truyền Kinh Pháp Sư Thiền Tịnh Bàn Chỉ

Nhàn Vân Hiệp Đạo Linh Phong Giới Chỉ

Hộ Pháp La Hán Đấu Khí Bàn Chỉ

Phấn Vũ Tướng Quân Lệnh Phù

Bí Độc Bội

Phấn Oai Tướng Quân Lệnh Phù

Tử Trúc Sứ Pháp Vân Giới

Hắc Vô Thường Mãnh Độc Huyết Ngọc Bội

Hải Nguyệt Sứ Pháp Âm Ngọc Giới Chỉ

Quỷ Độc Huyết Bội

Tứ Hải Hiệp Hào Khí Ngọc Bội

Nón sư môn cấp 8

Tên vật phẩm

Tinh giáp Khôi (Dương Môn Thương Kỵ)

Hộ Pháp La Hán Khôi

Tinh giáp Khôi (Dương Môn Cung Kỵ)

Phục Ma Kim Cang Chiến Khôi

Bí Độc Cân

Thiền Tịnh Mão

Tứ Hải cân

Tứ Tượng Cân

Tụ Nghĩa cân

Linh Phong Cân

Mãnh Độc Diện

Pháp Vân Trâm

Quỷ Độc Diện

Mãn Nguyệt Trâm