Cập nhật chức năng Bảo Rương Tài Nguyên

05-01-2010

- Những cập nhật mới nhất của chức năng Bảo Rương Tài Nguyên

Thời gian

Hoạt động diễn ra bắt đầu từ sau bảo trì thứ Tư ngày 06/ 01/ 2010.

Những cập nhật mới

  • Trong thời gian diễn ra tính năng Bảo Vệ Rương Tài Nguyên (từ 19h00 giờ đến 20h00 thứ Tư hàng tuần) tại bản đồ Nam Thành Đô: Thành viên không thuộc Bang hội thủ thành sẽ ngẫu nhiên chuyển về trạng thái PK2 hoặc PK3 (sau đó không thể chuyển sang PK khác).
  • Thời gian cướp 01 Rương tài nguyên là 45 giây.

Lưu ý

  • Trong thời gian diễn ra tính năng, nhân vật không thể chuyển đổi trạng thái PK tại bản đồ Nam Thành Đô.
  • Riêng những nhân vật có mặt tại bản đồ Nam Thành Đô trước 19h00 thứ Tư sẽ không bị chuyển đổi trạng thái PK.
  • Tất cả nhân vật bị buộc rời khỏi tổ đội khi di chuyển vào bản đồ Nam Thành Đô.

Phần thưởng

Đối với nhân vật cướp rương

Khi mở thành công NPC Bảo Rương Tài Nguyên, nhân vật sẽ ngẫu nhiên nhận được 1 trong 2 vật phẩm sau:
Tên phần thưởng
100 vàng
1 Bảo Rương Tài Nguyên

Đối với Bang hội bảo vệ rương

  • Bang hội thủ thành: Có 20 Rương tài nguyên phải bảo vệ. Ngoài ra còn mặc nhiên sở hữu 5 Rương tại NPC Thành Đô Quản Sứ Thành.
  • Trường hợp bị mất vài Bảo Rương Tài Nguyên, Thành Đô Quản Sứ thành sẽ thông báo số rương nhận được dựa vào tổng số rương bảo vệ thành công sau 20h00 ngày thứ Tư hàng tuần.
  • Tùy theo số lượng Bảo Rương Tài Nguyên bảo vệ thành công mà Bang hội thủ thành sẽ nhận được phần thưởng theo các mốc như sau:
Số Bảo Rương Tài Nguyên bảo vệ thành côngVật phẩm thưởng Phần thưởng Bảo rương
Từ 0 đến 4 rương 5 Bảo Rương Tài Nguyên (cơ bản) + số Rương bảo vệ thành công của ngày thứ Tư
Từ 5 đến 9 rương 1 Hoà Thị Bích
Từ 10 đến 14 rương 1 Thiên Thạch Linh Thạch
Từ 15 đến 20 rương 1 Định Hồn Thiên Thạch Thần Thạch

 

Lưu ý

  • Hoà Thị Bích, Thiên Thạch Linh Thạch, Định Hồn Thiên Thạch Thần Thạch là 7 ngày
  • Mỗi lần Bang hội chỉ có thể nhận tối đa 25 Rương Tài Nguyên.

 

Để biết thêm chi tiết, thân mời đồng đạo xem tại đây.