Cập nhật mới về việc chuyển server

18-08-2009

- Cập nhật mới về việc chuyển server

 

Quý đồng đạo thân mến!

 

Trong thời gian qua, do hệ thống chuyển server không được ổn định, chính vì vậy, Bổn Trang quyết định tiến hành nâng cấp hệ thống chuyển server để phục vụ Quý đồng đạo tốt hơn trong thời gian tới.

 

Đồng thời, Bổn Trang cũng xin thông báo đến Quý đồng đạo một tin mới như sau: Kể từ đợt chuyển server tuần sau (tức là đợt ngày 28/08/2009), các nhân vật chuyển server có số điểm công trạng cao hơn 80.000 điểm có thể sẽ trở về mốc 80.000 điểmvà không được xử lý đền bù.

 

Để tránh cho nhân vật không bị tổn thất điểm công trạng, Bổn Trang xin khuyến cáo Quý đồng đạo có số điểm công trạng trên 80.000 điểm chưa nên chuyển server trong thời gian này cho đến khi có thông báo mới nhất về việc chuyển server tại Trang chủ Võ Lâm Truyền Kỳ II.

 

Rất mong đồng đạo thông cảm cho sự bất tiện này.

 

Chưởng quản kính bút.