Cập nhật một số phần thưởng trong sự kiện Mùa Tri Ân

06-12-2009

- Cập nhật phần thưởng của một số hoạt động - sự kiện Mùa Tri Ân

Thân gửi đến Quý đồng đạo những thông tin mới nhất về cập nhật các hoạt động trong sự kiện Mùa Tri Ân, như vậy sau bảo trì ngày 7/12/2009, một số hoạt động tiếp tục diễn ra và sẽ được cập nhật phần thưởng như sau:

Thời gian cập nhật

Sau bảo trì ngày 07/12/2009.

Hạn sử dụng của vật phẩm Trà Hoa Cúc:

Sau 24h00 ngày 13/12/2009 thì không thể sử dụng Trà Hoa Cúc.

Hoạt động Yến Tiệc Thỏ Nướng

Phần thưởng ngẫu nhiên khi nhấp chuột vào NPC Thỏ Nướng:

Tên phần thưởng
50.000 điểm kinh nghiệm
2 điểm sư môn
5 điểm sư môn
2 điểm danh vọng
5 điểm danh vọng
Lộ thủy

Phần thưởng ngẫu nhiên Cây Bất Tử và Cây Bạch Ngân

Cây bất tử

Tên phần thưởng Hạn sử dụng
01 Đồng Tiền VàngKhông hạn sử dụng
01 Rương Vũ Khí Bạc7 ngày

Cây bạch ngân

Ngẫu nhiên nhận được một trong các phần thưởng

Tên phần thưởng Hạn sử dụng
01 Băng Thạch15 ngày
01 Thế Thân Phù
01 Bát Nhã Lớn
01 Nghịch Lân
01 Sư môn lệnh thư

Trồng thành công 12 hạt giống trong ngày nhận ngẫu nhiên vật phẩm sau:

Áp dụng từ ngày 4/12/2009.

Tên vật phẩm Hạn sử dụng
01 Đấu Hồn15 ngày
01 Quân Công Chương
01 Quân Công Đại

Chưởng quản kính bút.