Cập nhật tại máy chủ Tường Phụng

21-01-2010

Cập nhật tại máy chủ Tường Phụng

Quý nhân sĩ máy chủ Tường Phụng thân mến!

Trong những ngày sắp tới, Bổn Trang xin gửi đến đồng đạo một món quà nhỏ như sau:

  • Thời gian nhận thưởng kéo dài đến: 24h00 ngày 07/03/2010.
  • Vui cùng Tường Phụng với hoạt động Ngọc Trai

Lưu ý

  • Kéo dài hoạt động nhận thưởng đua Top ở máy chủ Tường Phụng đến 24h00 ngày 07/03/2010 chỉ áp dụng cho 2 phần thưởng đẳng cấp 88 và 89.
  • Phần thưởng cho nhân vật đẳng cấp từ 76 đến 85 đến 24h00 ngày 31/01/2010 sẽ kết thúc.

Mô tả hoạt động

Thời gian

Hoạt động Ngọc Trai hỗ trợ cho máy chủ Tường Phụng bắt đầu diễn ra qua hai giai đoạn, cụ thể như sau:

  • Giai đoạn 1: Bắt đầu từ thứ Sáu - ngày 22/01/2010 đến 24h00 thứ Tư - ngày 27/01/2010.
  • Giai đoạn 2: Bắt đầu từ sau 24h00 ngày 27/01/2010 đến 24h00 ngày 27/02//2010.
NPC liên quan
Hình ảnhGhi chú
truycong

Bạch Tiên Sinh

- Vị trí: Tại 7 Thành Thị - Máy chủ Tường Phụng

- Chức năng: Thêm chức năng đổi Ngọc Trai

Công thức đổi Ngọc Trai

Trong thời gian hoạt động, tất cả nhân sĩ tại máy chủ Tường Phụng có thể đổi lấy Ngọc Trai tại NPC Bạch Tiên Sinh theo công thức sau đây:

Công thứcVật phẩm
50 Danh Vọng + 25 Sư Môn + 1 Bàn Long bích + 35 VàngNgọc Trai
Mô tả đạo cụ Ngọc Trai
Hình ảnhGhi chú
truycong

Ngọc Trai

Tính chất:

- Không được phép: giao dịch, bày bán, ném ra, xếp chồng.

- Được phép: bán shop = 0 đồng.

- Độ nặng = Cách sử dụng: Nhấp chuột phải để sử dụng, nhận 5.000.000 điểm kinh nghiệm.

Hạn tồn tại:

- Giai đoạn 1: Đến 24h00 ngày 27/01/2010 (hết hạn tồn tại, vật phẩm biến mất).

- Giai đoạn 2: Đến 24h00 ngày 27/02/2010 (hết hạn tồn tại, vật phẩm biến mất).

Lưu ý

  • Mỗi nhân vật chỉ có thể đổi 40 Ngọc Trai trong mỗi giai đoạn của hoạt động.
  • Mỗi nhân vật chỉ có thể sử dụng tối đa 40 Ngọc Trai trong 1 tháng.
  • Giới hạn số lần sử dụng của Ngọc Trai là số lần sử dụng Nhân Sâm Vạn Năm trong 1 tháng (tức là mỗi nhân vật sử dụng 40 Ngọc Trai trong 1 tháng).