Chính thức trao thưởng quà trong game

12-03-2010

- Hôm nay, chính thức trao thưởng quà trong game chương trình Rộn Ràng Xuân Mới

Như Bổn Trang đã thông báo, bắt đầu từ sau bảo trì hôm nay - ngày 12/03/2010, Bổn Trang sẽ tiến hành trao thưởng quà trong game chương trình Rộn Ràng Xuân Mới - Với Lộc Zing Xu.

Thân mời Quý nhân sĩ cũng xem chi tiết thời gian, cách thức và danh sách Quý nhân sĩ may mắn trúng giải đầu năm Canh Dần tại đây.

Nhân đây, Bổn Trang cũng xin nhắc lại: Thời gian trao thưởng từ sau bảo trì ngày 12/03/2010 đến 24h00 ngày 14/03/2010. Sau thời gian thông báo, Bổn Trang từ chối các khiếu kiện liên quan đến việc trao thưởng quà trong game chương trình Rộn Ràng Xuân Mới - Với Lộc Zing Xu.

Thân chúc đường hành tẩu của Quý nhân sĩ gặp nhiều may mắn.