Chuyển server tự do miễn phí

22-04-2008

- Chuyển server tự do và đổi tên nhân vật: Hoàn toàn miễn phí!

 

Kính gửi Quý đồng đạo,


Nhằm tạo điều kiện cho Quý đồng đạo có cơ hội tương ngộ bằng hữu, trao đổi bí kíp võ công, Bổn Trang sẽ  tiếp tục mở đợt chuyển server tự do dành cho nhân sĩ võ lâm khắp chốn.


Đặc biệt, trong lần chuyển server mới này, Quý đồng đạo sẽ được một lần đăng ký đổi tên ngay trên web.

 

Đối tượng chuyển server:

- Tất cả nhân sĩ võ lâm, giữ nguyên đẳng cấp và trang bị.
- Số lượng nhân vật ở server đích không vượt quá 3 (bao gồm cả nhân vật chuyển đến).
- Server đích và server nguồn không hạn chế.

 

Thời gian đăng ký:

Từ 9h00 thứ Năm ngày 24/04/2008 đến 18h00 thứ Năm ngày 01/05/2008

 

Thời gian chuyển:

từ 4h00 đến 6h00 Thứ Sáu ngày 02/05/2008

 

Lưu ý:
- Nhân sĩ võ lâm phải thoát khỏi Bang hội trước thời gian chuyển server.
- Server đích và server nguồn không được chọn trùng nhau.
- Tại server đích, đồng đạo không cần tạo nhân vật có trùng tên với nhân vật chuyển đến. Nếu đã vô tình tạo nhân vật có trùng tên với nhân vật sắp chuyển đến, đồng đạo phải đăng ký tên mới cho nhân vật trên web trước thời gian chuyển server, nếu không việc chuyển server sẽ thất bại.

 

Chưởng quản kính bút.