CTĐC: Ra mắt chức năng Bảo rương tài nguyên

23-12-2009

- Ra mắt chức năng Bảo rương tài nguyên - trong tính năng Công Thành Đại Chiến

 

Thân gửi nhân sĩ võ lâm,

 

Bổn Trang xin gửi đến Quý đồng thông tin mới nhất cho tính năng Công Thành Đại Chiến, sau bảo trì ngày 23/12/2009, phần thưởng hàng tuần cho bang chiến thắng Công Thành Đại Chiến - phần thưởng dành cho Quân sư sẽ chính thức chuyển vào phần thưởng của tính năng Bảo rương tài nguyên.

 

Ra mắt chức năng Bảo rương tài nguyên