Dạ Thảo Trở Lại & phần thưởng trồng Cây Bát Nhã nhỏ

08-09-2009

- Cập nhật hoạt động Dạ Thảo và phần thưởng trồng Cây Bát Nhã nhỏ

 

Với tính năng mới: Ủy thác trồng Cây Bát Nhã lớn, chắc hẳn đem đến nhiều niềm vui và thuận lợi cho đồng đạo võ lâm?

Dạ Thảo Trở Lại là một hoạt động hấp dẫn, thu hút đông đảo nhân sĩ võ lâm bằng những mặt hàng cực nóng với giá thật hấp dẫn. Sự kiện Vui Hội Trẩy Lộc kết thúc, kéo theo việc Dạ Thảo đóng cửa chắc đồng đạo còn nhiều tiếc nuối?

 

Mong muốn được hỗ trợ đồng đạo trên bước giang hồ, Bổn Trang quyết định cập nhật phần thưởng trồng Cây Bát Nhã nhỏ mở cửa Dạ Thảo vào sáng mai, thứ Tư - ngày 9/09/2009.

 

Phần thưởng trồng Cây Bát Nhã nhỏ

Bắt đầu từ ngày mai, khi đồng đạo trồng Cây Bát Nhã nhỏ, cũng có cơ hội ngẫu nhiên nhận được Bát Nhã Chứng Thư (vật phẩm hỗ trợ tính năng ủy thác trồng cây giúp người khác).

 

Hoạt động Dạ Thảo Trở Lại:


Hình ảnh

Ghi chú

Dạ Thảo

Vị trí:
Biện Kinh, Thành Đô, Dương Châu, Tuyền Châu, Tương Dương, Đại Lý, Phượng Tường.

 

Chức năng:
- Đổi phần thưởng

 

 

Mô tả hoạt động

 

- Người chơi đổi các vật phẩm tại NPC Dạ Thảo theo các công thức như sau:

 

Công thức đổi

Giới hạn

2 Hòa Thị Bích + 20 Đồng Tiền Vàng + 99 vàng

 

= 1 Thiên Thạch Linh Thạch

- Chỉ có nhân vật cấp 70 trở lên mới có thể tham gia hoạt động này (bao gồm cả các nhân vật chưa gia nhập môn phái).
- Thiên Thạch Linh Thạch có hạn tồn tại 30 ngày kể từ lúc đổi.

Để đổi 1 Bản vẽ tạo thần binh, đồng đạo cần phải có tất cả các vật phẩm sau:

1 Vạn Nhẫn chưa giám định

1 Hỏa Tinh chưa giám định

1 Liệt Diệm chưa giám định

1 Mãn Thiên Hoa Vũ chưa giám định

1 Cổ Đính chưa giám định

1 Hi Nhân Cầm chưa giám định

1 Thần Hành chưa giám định

1 A La Hán Trượng chưa giám định

1 Đại Hào Lôi Thương chưa giám định

1 Thần Cung chưa giám định

1 Mãnh Hổ chưa giám định

1 Lăng Phong chưa giám định

1 Đồng Tiền Vàng
1 Sư môn tình nguyện thư
99 vàng

- Chỉ có nhân vật cấp 70 trở lên và đã gia nhập môn phái mới có thể tiến hành đổi.

- Bản vẽ đúc tạo thần binh không có hạn tồn tại và hạn sử dụng.

1 Trảo Hoàng Phi Điện + 1 Đồng Tiền Vàng + 99 vàng

 

= 1 Ngựa Đằng Vụ

Trường hợp 1: Trảo Hoàng Phi Điện không có hạn sử dụng, mang đi đổi lấy Đằng Vụ thì hạn tồn tại của Đằng Vụ là 30 ngày kể từ ngày đổi.

 

Trường hợp 2: Trảo Hoàng Phi Điện có hạn sử dụng thì thời hạn tồn tại của Đằng Vụ chính là hạn tồn tại của Trảo Hoàng Phi Điện.

 

- Chỉ có nhân vật cấp 70 trở lên và đã gia nhập môn phái mới có thể tiến hành nâng cấp.

1 Hốt Lôi Bác + 1 Đồng Tiền Vàng + 99 vàng

= 1 Ngựa Siêu Quang

Trường hợp 1: Hốt Lôi Bác không có hạn sử dụng, mang đi đổi lấy SIêu Quang thì hạn tồn tại của Siêu Quang là 30 ngày kể từ ngày đổi.

 

Trường hợp 2: Hốt Lôi Bác có hạn sử dụng thì thời hạn tồn tại của Siêu Quang chính là hạn tồn tại của Hốt Lôi Bác.

 

- Chỉ có nhân vật cấp 70 trở lên và đã gia nhập môn phái mới có thể tiến hành nâng cấp.

1 Đồng Tiền Vàng + 10 vàng

= 1 Đấu Hồn

Hạn tồn tại của Đấu Hồn là 15 ngày kể từ ngày đổi.

1 Đồng Tiền Vàng + 5 vàng

= 2 Thần Hành Bí Phổ

Hạn tồn tại của Thần Hành Bí Phổ là 30 ngày kể từ ngày đổi.

1 Đồng Tiền Vàng + 10 vàng

= 3 Thế Thân Phù

Hạn tồn tại của Thế Thân Phù là 30 ngày kể từ ngày đổi.

30 Đồng Tiền Vàng + 600 vàng

= 1 Tẩy Tủy Linh Đơn

- Hạn tồn tại của Tẩy Tủy Linh Đơn là 15 ngày kể từ ngày đổi.

- Mỗi nhân vật chỉ có thể đổi 1 Tẩy Tủy Linh Đơn trong suốt sự kiện (tính theo tài khoản).

45 Đồng Tiền Vàng + 500 vàng

= 1 Bát Bảo Tẩy Tủy Đơn

- Hạn tồn tại của Bát Bảo Tẩy Tủy Đơn là 15 ngày kể từ ngày đổi.

- Mỗi nhân vật chỉ có thể đổi 1 Bát Bảo Tẩy Tủy Đơn trong suốt sự kiện (tính theo tài khoản).

1 Đồng Tiền Vàng + 20 vàng

= 5 Tiêu Kiếp Tán

 

Hạn tồn tại là 15 ngày kể từ ngày đổi.

 

Những vật phẩm liên quan

 


Vật phẩm dùng để đổi

 

Hòa Thị Bích

 

 

Đồng Tiền Vàng

Trảo Hoàng

Phi Điện

 

Hốt Lôi Bác

Phần thưởng nhận được

Thiên Thạch Linh Thạch

 

Siêu Quang

 

Đằng Vụ

Bát Bảo Tẩy Tủy Linh Đơn

 

 

Lưu ý:

- Dạ Thảo Trở lại bắt đầu hoạt động từ ngày 9/09/2009, sau giờ bảo trì.

- Ngựa Hốt Lôi Bác đổi từ vòng bát quái thái hư (không có hạn sử dụng), khi dùng Hốt Lôi Bác để đổi sẽ được ngựa Siêu Quang (hạn sử dụng 30 ngày).

- Ngựa Trảo Hoàng Phi Điện đổi từ vòng bát quái thái hư (không có hạn sử dụng), khi dùng Trảo Hoàng Phi Điện để đổi thì sẽ được ngựa Đằng Vụ (hạn sử dụng 30 ngày).

- Các loại phần thưởng không còn giới hạn số lần đổi trong suốt thời gian hoạt động diễn ra. Riêng Tẩy Tủy Linh Đơn và Bát Bảo Tẩy Tủy Đơn chỉ được đổi 1 lần trong thời gian diễn ra hoạt động.

- Hãy tham gia ngay hoạt động Dạ Thảo Trở Lại để nhận được những phần thưởng hấp dẫn.

 

Chưởng quản kính bút.

 

 

Tin liên quan:

 

>>>  Cập nhật giá mới vật phẩm Ngự Các

 

>>>Ngày 6/09/2009: Kết thúc Vui Hội Trẩy Lộc

 

>>>Nhộn nhịp những cập nhật mới trong tuần qua