Giảm giá Lệnh Bài Hoàng Kim trong vòng 06 ngày

27-04-2010

- Giảm giá Lệnh Bài Hoàng Kim trong 06 ngày

Quý nhân sĩ thân mến!

Bắt đầu từ 10h00 ngày 29/04/2010Lệnh Bài Hoàng Kim sẽ chính thức khuyến mãi giá bán đến 24h00 ngày 04/05/2010. Thời gian khuyến mãi giá hấp dẫn chỉ kéo dài trong vòng 06 ngày, cụ thể như sau:

01 Lệnh Bài Hoàng Kim = 1.200 Xu

Lưu ý

Xin lưu ý một vài điểm về Lệnh Bài Hoàng Kim như sau:

  • Tạm ngưng bán Lệnh Bài Hoàng Kim tại Website từ 24h00 ngày 04/05/2010.
  • Sau 24h00 thứ Ba - ngày 04/05 vẫn nạp Hoàng Kim Lệnh Bài bình thường.
  • Các nhân sĩ còn Hoàng Kim Lệnh Bài trong tay nên nạp trước 04/05 để có thể nhận đủ 60 ngày thưởng.
  • Sau ngày 04/07 tất cả các Hoàng Kim Lệnh Bài phiên bản cũ sẽ không thể nạp được, chỉ có Lệnh Bài Hoàng Kim - phiên bản Tứ linh mới có thể nạp.