Hào Khí Bang Hội - Cơ hội rinh quà!

17-02-2009

- Cuộc thi Hào Khí Bang Hội - sân chơi mới dành cho các mưu lược gia võ lâm.

 

Giải đấu Bang Hội Tinh Anh đang nóng lên từng ngày với sự chuẩn bị hăng hái của toàn thể các Bang hội gần xa trong thế giới võ lâm.

 

Bên cạnh giải đấu lớn cho các Bang hội trên giang hồ, Bổn Trang vẫn dành một sân chơi hấp dẫn cho toàn thể các nhân sĩ võ lâm, những người đã gắn bó với VLTK II trong suốt thời gian qua. Hãy thể hiện những tình cảm nồng ấm, những suy nghĩ sâu sắc, những mưu lược xuất chúng hay những dự đoán tài ba... cho các Bang hội đồng đạo yêu quý nhất trong cuộc thi Hào Khí Bang Hội.
 
 
 
 
Hào Khí Bang Hội - sân chơi mới nhằm cổ vũ tinh thần cho Giải đấu Bang Hội Tinh Anh đã khai mở. Đồng đạo sẵn sàng để tham gia chưa?

 

Chưởng quản kính bút.