Hấp dẫn sự kiện Thách Thức Võ Lâm

30-11-2007

- Náo nức đón chờ sự kiện mới: Thách Thức Võ Lâm

 

 

Chốn võ lâm mới mẻ vừa khai mở. Đã thấy hùng tâm tráng khí của anh hùng hào kiệt khắp nơi tỏa lan mạnh mẽ, đến độ có thể dời non lấp bể.

 

Trước khí thế cao ngất của bậc trượng phu ôm mộng đội trời đạp đất, Lễ Quan đã quyết định tưởng thưởng cho những ai luyện được công phu thành tựu.

 

Lễ Quan bèn sai nô bộc đi khắp các hang cùng ngõ hẻm công bố lời thách thức: Bất kỳ hào kiệt anh thư nào đạt đến đẳng cấp 20, 30, 40, 50, mau quay về gặp Lễ Quan để nhận lấy những món quà không đoán trước.

 

Giang hồ xôn xao… Vó ngựa dồn dập về gặp lão nhân gia khám phá điều bí ẩn.

 

Rồi từng đoàn người lại chấp nhận lời thách thức của bậc tiền nhân, lên ngựa ra đi, luyện rèn võ nghệ, đợi ngày thành tựu lại quay về…

 

Thời gian: Từ 01/12/2007 đến 01/01/2008

 

Cách thức tham gia:

 

Trong thời gian diễn ra Thách thức võ lâm, nhân vật đạt đẳng cấp 20, 30, 40, 50 đến đối thoại với Lễ quan để nhận phần thưởng.

 

 

Hình ảnh

Thuyết minh

Lễ quan
Đứng ở trung tâm các thành

 

Phần thưởng:

 

Cấp độ

Phần thưởng

20

2 Bồng Lai Tiên Thủy

30

3 Bồng Lai Tiên Thủy
1 Thần nông đơn
1 Tiêu kiếp tán

40

4 Bồng Lai Tiên Thủy
1 Thần nông đơn
2 Tiêu kiếp tán

50

5 Bồng Lai Tiên Thủy
1 Thần nông đơn
3 Tiêu kiếp tán

 

Ghi chú: Mỗi tài khoản chỉ được nhận 1 lần phần thưởng theo cấp độ. Nếu tài khoản đã nhận thưởng ở một server, khi sang server khác tài khoản sẽ không thể nhận phần thưởng đó được nữa.

 

Chú thích phần thưởng:

 

Hình ảnh Thuyết minh

Tại khu vực thu thập, có thể ủy thác 8 giờ để thu thập.

Nhấp chuột phải để sử dụng

Đánh quái nhân 1.5 kinh nghiệm trong 2 giờ .

Nhấp chuột phải để sử dụng

Giảm 1 điểm PK