Hỏa Long – Kim Hổ chào đón giang hồ nhân sĩ

18-01-2008

- Ngày mai 19/01/2008: Mở hai cụm máy chủ mới Hỏa Long - Kim Hổ

 

Kính thưa Quý đồng đạo!

 

Như Bổn Trang đã đưa tin, ngày mai 19/01/2008, Bổn Trang sẽ ra mắt thêm hai cụm máy chủ nữa ở cả hai khu vực Nam Bắc.

 

Hỏa Long, Kim Hổ chào đón nhân sĩ tứ phương về tụ hội vào 9h00 sáng mai, 19/01/2008.

 

Từ đây, cõi giang hồ có thêm hai vùng đất mới, thêm cơ hội để đồng đạo võ lâm khám phá bước chân tân thủ. Bạn sẽ là một trong những hào kiệt anh thư dấn bước tiên phong nơi Hỏa Long, Kim Hổ mới mẻ, nhiều thử thách đang chờ đón?

 

Chưởng quản kính bút.