Hoạt động mới: Dâng Hoa Bắc Đẩu

03-11-2010

- Cập nhật hoạt động mới: Dâng Hoa Bắc Đẩu

Quý đồng đạo thân mến!

Những ngày đầu tháng 11, thế giới Võ Lâm Truyền Kỳ II sẽ tiến hành một số cập nhật mới để thay đổi không khí. Thân mời đồng đạo cùng theo dõi cập nhật đầu tiên: Hoạt động Dâng Hoa Bắc Đẩu.

Cụ thể hoạt động như sau:

Thời gian

  • Hoạt động chính thức bắt đầu từ sau bảo trì ngày 05/11/2010.
  • Kết thúc vào 24h00 ngày 09/12/2010.

Dâng Hoa Bắc Đẩu

NPC liên quan

Hình ảnhGhi chú

Bắc Đẩu Lão Nhân

7 đại thành thị

Chức năng:

  • Nhận Đóa Hoa Hướng Dương từ nhân vật.
  • Phát thưởng cho nhân vật tặng Đóa Hoa Hướng Dương .

Lưu ý: Sau 24h00 ngày 09/12/2010, hoạt động Dâng Hoa Bắc Đẩu ngừng hoạt động.

Cẩm Nang Đại Sự Kiện

Chức năng:

  • Nhận Đóa Hoa Hướng Dương từ nhân vật.
  • Phát thưởng cho nhân vật tặng Đóa Hoa Hướng Dương.
Lưu ý: Sau 24h00 ngày 09/12/2010, dòng chọn tại Cẩm Nang Đại Sự Kiện ngừng hoạt động.

Dâng Hoa

Dâng Hoa Hướng Dương cho Bắc Đẩu Lão Nhân với công thức như sau:

Công thứcNhận được

10 Đóa Hoa Hướng Dương

2.000.000 kinh nghiệm

Lưu ý

Mỗ nhân vật chỉ có thể dâng hoa cho Bắc Đẩu Lão Nhân tối đa 03 lần/ 01 ngày.