Hỗn Nguyên Công - Cải Lão Hoàn Đồng

18-12-2009

- Cải Lão Hoàn Đồng - Võ công thượng thừa

Tự cổ chí kim, mỗi người sinh ra đều không tránh khỏi tứ khổ: sinh – lão – bệnh – tử. Ngay cả tuyệt đỉnh cao thủ hay đương kim Hoàng Đế cũng không nằm ngoài quy luật của tạo hóa. Chính vì vậy mà trong nhân gian lưu truyền biết bao bí kíp Cải Lão Hoàn Đồng.

Câu chuyện bắt đầu từ khi Bạch Tiên Sinh ngẫu duyên cao nhân chốn sơn cốc, Bạch lão đã được truyền thụ Hỗn Nguyên Công. Bạch Tiên Sinh có cơ duyên với cao nhân nhưng do căn cơ võ học chưa đủ mạnh nên chỉ lĩnh hội được 2 thành đầu tiên. Tuy với 2 thành nhưng cũng cho Bạch lão một thân thể tráng kiện và trí tuệ mình mẫn.

Lại nói, Hỗn Nguyên Công là môn võ công thất truyền từ ngàn đời, tương truyền chỉ cần lĩnh hội được 2 thành thì thân thể tráng kiện, tinh thần minh mẫn, lĩnh ngộ được 4 thành thì thân nhẹ như mây, phiêu diêu thoát tục, … Kẻ ngộ được môn tuyệt kỹ này không những sẽ được Cải Lão Hoàn Đồng mà còn có thể trường sinh bất tử.

Để học Hỗn Nguyên Công, phải hội đủ điều kiện: đạt đẳng cấp 99, có đủ hai tỷ kinh nghiệm và phải tìm được Thái Dịch Hỗn Nguyên Phổ. Qua nhiều năm khổ luyện, hao tổn nguyên khí sẽ lĩnh ngộ được 10 thành. Nhưng ... chưa cao thủ nào đạt được 10 thành Hỗn Nguyên Công. Nhiều cao thủ cũng đã tẩu hỏa nhập ma, kinh mạch đảo ngược, vì thế mà vong mạng.

Trong giang hồ chỉ có 3 người có cơ duyên lĩnh hội được Hỗn Nguyên Công, người thứ nhất là Ngô Việt Lão Tổ, người thứ hai là Bạch Tiên Sinh, người thứ ba là Đảo chủ đảo Bồng Lai. Cả 3 người này tính tình đều cổ quái, các hạ thử đi tìm họ xem sao…