Hướng dẫn sử dụng Tử Quang Bài và Thiên Cơ Toàn

02-10-2009

Ngày mai thứ Bảy 3/10/2009, 3 vật phẩm hấp dẫn của Ngự Các tiếp tục ra mắt Quý đồng đạo gần xa. Vật phẩm Tử Quang Bài sẽ giúp ích rất nhiều cho đồng đạo trong việc chuyển đổi điểm tích lũy Tử Quang Các, còn vật phẩm Thiên Cơ Toàn sẽ giúp đồng đạo lấy ra những linh thạch có chỉ số cao đã ép vào trang bị.

 

Để rõ hơn về cách thức sử dụng hai vật phẩm này, thân mời đồng đạo theo dõi bài hướng dẫn sau:

 

Hướng dẫn sử dụng Tử Quang Bài | Hướng dẫn sử dụng Thiên Cơ Toàn

 

Hướng dẫn sử dụng Tử Quang Bài:

Công dụng: Dùng để lấy điểm tích lũy Tử Quang Các và có thể giao dịch Tử Quang Lệnh.
Điều kiện sử dụng: Nhân vật phải có 1000 điểm tích lũy Tử Quang Các trở lên và phải có Tử Quang Bài (bán Ngự Các).

Cách thức sử dụng:

- Nhấn chuột phải vào Tử Quang Bài, nếu nhân vật của đồng đạo đủ điều kiện sẽ xuất hiện bảng thông báo dưới đây, đồng đạo chỉ cần nhấn vào dòng chữ Đồng ý.

 

 

- Sau khi nhấn Đồng ý, thì đồng đạo sẽ nhận được 5 Tử Quang Lệnh (1 Tử Quang Lệnh chứa 100 điểm tích lũy Tử Quang Các)

- Đồng thời nhân vật của đồng đạo cũng bị trừ 1000 điểm tích lũy Tử Quang Các.

 

 

Hướng dẫn sử dụng vật phẩm Thiên Cơ Toàn

Công dụng: Dùng để rút linh thạch trên trang bị đã khảm linh thạch (có nghĩa trên các trang bị đã khảm linh thạch có thể rút viên linh thạch nhưng chỉ được rút 1 viên linh thạch và vật phẩm đó sẽ bị mất).

Điều kiện sử dụng: Phải có trang bị khảm linh thạch và vật phẩm Thiên Cơ Toàn (bán trong Ngự Các)

Các bước sử dụng:


- Đồng đạo đến gặp các NPC Công Dã Khí hoặc Công Dã Binh hoặc Công Dã Cụ để sử dụng Thiên Cơ Toàn.


Công Dã Binh

Tương Dương (175,187)


Công Dã Cụ

Đại Lý (186,190)


Công Dã Khí

Dương Châu (205,196)

 

Nhấp vào dòng chọn “Ta muốn nhận linh thạch” để rút lịnh thạch trên trang bị.


 

Đồng ý rút linh thạch ra khỏi vật phẩm.


 

Vật phẩm sẽ bị mất khi rút linh thạch ra.


 

Ví dụ: Vật phẩm cần rút đã ép 2 linh thạch như hình dướiĐặt vật phẩm cần rút cùng với thiên cơ toàn vào các ô tương ứng.
Đặt thiên cơ toàn vào vị trí (1) để rút dòng linh thạch “Độ chính xác tăng”
Đặt thiên cơ toàn vào vị trí (2) để rút dòng linh thạch “Gân cốt tăng”

 

 

Chỉ số các thuộc tính khi rút linh thạch ra có xác suất ngẫu nhiên, sẽ được hệ thống thông báo chỉ số..


 

Chọn bắt đầu để lấy linh thạch ra khỏi vật phẩm.


 

Hệ thống thông báo rút linh thạch thành công, bị trừ tiền, vật phẩm bị mất và linh thạch được rút thành công.


 

Lưu ý: Vật phẩm trang bị sau khi được rút linh thạch ra sẽ mất đi.

 

Chưởng quản kính bút.

 

 

Tin liên quan:

 

>>>03/10: Cập nhật thêm vật phẩm mới từ Ngự Các