Khai trương Trạm Hỗ Trợ Khách Hàng tại Đồng Nai

30-06-2008

- Khai trương Trạm Hỗ Trợ Khách Hàng tại Đồng Nai.

 

Nhằm nâng cao chất lượng phục vụ cũng như hổ trợ Quý đồng đạo trên bước đường hành tẩu giang hồ trong thời thế Loạn Giang Hồ. Vào ngày 1/7/2008, Trạm Hỗ Trợ Khách hàng tại tỉnh Đồng Nai sẽ chính thức ra mắt Quý đồng đạo.

 

Địa chỉ:

3/6A Đồng Khởi, Phường Tam Hiệp, TP. Biên Hòa, Đồng Nai.

 

Hy vọng với những hổ trợ của Trạm Hỗ trợ Khách Hàng Đồng Nai, Quý đồng đạo sẽ dễ dàng và thuận tiện hơn trên bước đường hành hiệp trượng nghĩa.

 

Chưởng quản kính bút.