Làm cách nào để cường hóa trang bị lên cấp 15?

29-08-2009

- Hướng dẫn cường hóa trang bị từ 8 lên cấp 15

 

Một tin vui cho tất cả đồng đạo đang muốn sở hữu những vật phẩm cực khủng, thân mời nhân sĩ bốn phương cùng theo dõi bài hướng dẫn cường hóa trang bị từ cấp 8 lên cấp 15.

 

Cường hóa trang bị từ cấp 7 lên cấp 8

 

- Khi đồng đạo đã cường hóa vật phẩm lên được cấp 7 có thể đến thợ rèn Lưu để cường hóa lên cấp 8. Đồng đạo đối thoại chọn dòng “Tăng cấp trang bị”.

 

 

 

- Chọn dòng cường hóa thường và để vật phẩm cần cường hóa vào (Đã +7) và 1 Thiên Thạch Tinh Thạch.

 

 

- Khi đồng đạo đã có đủ nguyên liệu thì có thể bắt đầu cường hóa vật phẩm lên cấp 8.

 

 

Cường hóa trang bị từ cấp 8 lên cấp 15

- Vật phẩm đã cường hóa cấp 8 thành công, để tiếp tục cường hóa cấp 9 đồng đạo cũng cần 1 Thiên Thạch Tinh Thạch.

 

 

- Vật phẩm đã cường hóa cấp 9 thành công, để tiếp tục cường hóa cấp 10 đồng đạo cũng cần 1 Thiên Thạch Tinh Thạch.

 

 

- Vật phẩm đã cường hóa cấp 10 thành công, để tiếp tục cường hóa cấp 11, đồng đạo cũng cần 1 Thiên Thạch Tinh Thạch.

 

 

- Vật phẩm đã cường hóa cấp 11 thành công, để tiếp tục cường hóa cấp 12, đồng đạo cũng cần 1 Thiên Thạch Tinh Thạch.

 

 

- Vật phẩm đã cường hóa cấp 12 thành công, để tiếp tục cường hóa cấp 13, đồng đạo cũng cần 1 Thiên Thạch Tinh Thạch.

 

 

- Vật phẩm đã cường hóa cấp 13 thành công, để tiếp tục cường hóa cấp 14, đồng đạo cũng cần 1 Thiên Thạch Tinh Thạch.

 

 

- Vật phẩm đã cường hóa cấp 14 thành công, để tiếp tục cường hóa cấp 15 đồng đạo cũng cần 1 Thiên Thạch Tinh Thạch.

 

 

Khi nâng cấp thành công lần thứ 15, Quý đồng đạo không thể nâng cấp tiếp vì vật phẩm đã đạt cấp cuối cùng.

 

Lưu ý: Cường hóa trang bị từ cấp 7 đến cấp 15, nếu không thành công sẽ bị rớt xuống 0.

 

Chưởng quản kính bút.

 

 

Tin liên quan:

 

>>>Quà tặng bất ngờ từ Võ Lâm Truyền Kỳ II