Lịch thi đấu tại Vòng Loại Trực Tiếp

12-10-2009

- Lịch thi đấu Vòng Loại Trực Tiếp tại các Đấu trường

 

Bang Hội Tinh Anh 2 đang đi vào những ngày khốc liệt nhất - Vòng Loại Trực Tiếp. Quý đồng đạo rồi đây sẽ tiếp tục chứng kiến những pha Tống - Liêu ngọan mục và những màn công phá Pháo Đài Chiến một cách oanh liệt.

 

Để tiện cho việc theo dõi các trận đấu, Bổn Trang xin cung cấp đến đồng đạo lịch thi đấu của 42 Bang hội.

 

Lịch thi đấu Vòng Loại Trực Tiếp

 

Đấu trường 1

Ngày

Giờ vào

Đấu trường

Giờ

báo danh

Giờ

thi đấu

Giờ

kết thúc

Tống - Liêu

Lượt

trận

Thứ Bảy

ngày 17/10

09h15

09h30

09h45

10h30

Hoàng Hổ - Linh Hổ

Trận 1

11h15

11h30

11h45

12h30

Châu Long - Thiên Ưng

Trận 2

14h15

14h30

14h45

15h30

Bạch Hổ - Vương Hổ

Trận 3

16h15

16h30

16h45

17h30

Hắc Ưng - Ngũ Hổ

Trận 4

Chủ Nhật

ngày 18/10

11h15

11h30

11h45

12h30

Thắng 3 - Ngọa Hổ

Trận 5

14h15

14h30

14h45

15h30

Thắng 4 - Thanh Long

Trận 6

Thứ Bảy

ngày 24/10

11h15

11h30

11h45

12h30

Thắng 1 - Thắng 5

Trận 7

14h15

14h30

14h45

15h30

Thắng 2 - Thắng 6

Trận 8

Chủ Nhật

ngày 25/10

11h15

11h30

11h45

12h30

Thắng 7 - Thắng 8

Trận 9

 

Đấu trường 2

Ngày

Giờ vào

Đấu trường

Giờ

báo danh

Giờ

thi đấu

Giờ

kết thúc

Tống - Liêu

Lượt

trận

Thứ Bảy

ngày 17/10

09h15

09h30

09h45

10h30

Thiên Long - Vân Long

Trận 1

11h15

11h30

11h45

12h30

Quyền Long - Dạ Hổ

Trận 2

14h15

14h30

14h45

15h30

Kỳ Hổ - Cuồng Long

Trận 3

16h15

16h30

16h45

17h30

Phục Hổ - Quán Hổ

Trận 4

Chủ Nhật

ngày 18/10

11h15

11h30

11h45

12h30

Thắng 3 - Thăng Long

Trận 5

14h15

14h30

14h45

15h30

Thắng 4 - Mãnh Hổ

Trận 6

Thứ Bảy

ngày 24/10

11h15

11h30

11h45

12h30

Thắng 1 - Thắng 5

Trận 7

14h15

14h30

14h45

15h30

Thắng 2 - Thắng 6

Trận 8

Chủ Nhật

ngày 25/10

11h15

11h30

11h45

12h30

Thắng 7 - Thắng 8

Trận 9

 

 

Đấu trường 3

Ngày

Giờ vào

Đấu trường

Giờ

báo danh

Giờ

thi đấu

Giờ

kết thúc

Tống - Liêu

Lượt

trận

Thứ Bảy

ngày 17/10

09h15

09h30

09h45

10h30

Thần Long - Xích Long

Trận 1

11h15

11h30

11h45

12h30

Hắc Hổ - Địa Hổ

Trận 2

14h15

14h30

14h45

15h30

Trấn Hổ - Phong Hổ

Trận 3

16h15

16h30

16h45

17h30

Hỏa Long - Truy Long

Trận 4

Chủ Nhật

ngày 18/10

09h15

09h30

09h45

10h30

Thắng 2 - Bá Long

Trận 5

11h15

11h30

11h45

12h30

Thắng 3 - Phi Hổ

Trận 6

14h15

14h30

14h45

15h30

Thiên Hổ - Thắng 4

Trận 7

Thứ Bảy

ngày 24/10

11h15

11h30

11h45

12h30

Thắng 5 - Thắng 7

Trận 8

14h15

14h30

14h45

15h30

Thắng 1 - Thắng 6

Trận 9

Chủ Nhật

ngày 25/10

11h15

11h30

11h45

12h30

Thắng 8 - Thắng 9

Trận 10

 

 

Đấu trường 4

Ngày

Giờ vào

Đấu trường

Giờ

báo danh

Giờ

thi đấu

Giờ

kết thúc

Tống - Liêu

Lượt

trận

Thứ Bảy

ngày 17/10

09h15

09h30

09h45

10h30

Vạn Hổ - Thiết Hổ

Trận 1

11h15

11h30

11h45

12h30

Thần Hổ - Vương Long

Trận 2

14h15

14h30

14h45

15h30

Tàng Long - Đại Hổ

Trận 3

16h15

16h30

16h45

17h30

Lôi Hổ - Hàng Long

Trận 4

Chủ Nhật

ngày 18/10

09h15

09h30

09h45

10h30

Thắng 2 - Uy Long

Trận 5

11h15

11h30

11h45

12h30

Thắng 3 - Hỏa Phụng

Trận 6

14h15

14h30

14h45

15h30

Song Hổ - Thắng 4

Trận 7

Thứ Bảy

ngày 24/10

11h15

11h30

11h45

12h30

Thắng 5 - Thắng 7

Trận 8

14h15

14h30

14h45

15h30

Thắng 1 - Thắng 6

Trận 9

Chủ Nhật

ngày 25/10

11h15

11h30

11h45

12h30

Thắng 8 - Thắng 9

Trận 10

 

 

Ngày 17/10/2009, Vòng Loại Trực Tiếp chính thức khởi tranh, thân mời Quý đồng đạo đón theo dõi. Những thông tin mới nhất về Bang Hội Tinh Anh 2 sẽ được Bổn Trang thông báo thường xuyên trên Trang chủ Võ Lâm Truyền Kỳ II.

 

Chưởng quản kính bút.

 

 

Tin liên quan:

 

>>>Kết quả bốc thăm chia bảng tại Vòng Loại Trực Tiếp

 

>>>18h00 chiều mai - Diễn ra lễ bốc thăm chia bảng đấu

 

>>>Bất ngờ dành tặng các đại diện của 42 Bang hội