Lưu ý cho nhân sĩ tham gia Công Thành Đại Chiến

11-12-2009

- Một số lưu ý cho Công Thành Đại Chiến

Quý nhân sĩ thân mến!

Tính năng Công Thành Đại Chiến mới ra mắt vào cuối tháng 11 vừa qua và đã thu hút đông đảo nhân sĩ tham gia. Hôm nay, Bổn Trang xin thông báo một số lưu ý như sau:

  • Trong bản đồ Lôi đài đoạt quyền công thành (vào thứ Sáu), Quý nhân sĩ không thể sử dụng Đấu Hồn.
  • Nhân vật có trị sát khí, khi vào bản đồ lôi đài sẽ bị mất.
  • Trong bản đồ Công thành chiến, nhân vật có thể sử dụng Đấu Hồn tại mọi khu vực (nhưng không cho phép mua vật phẩm tại Ngự các).
  • Ngoài ra, Bang thủ thành chiến thắng cũng sẽ được nhận các phần thưởng như bang công thành chiến thắng.

Thân chúc đồng đạo vui cùng tính năng Công Thành Đại Chiến.