Ngày 08/06: Hết hạn đăng ký nhận thẻ VIP

06-06-2010

- 24h00 ngày 08/06: Hết hạn đăng ký nhận thẻ VIP

Các thành viên VIP thân mến!

Liên quan đến việc đăng ký địa điểm nhận thẻ VIP từ chương trình chăm sóc khách hàng VIP, Bổn Trang xin thông báo như sau:

  • 24h00 ngày 08/06/2010 hết hạn đăng ký địa điểm nhận thẻ VIP.
  • Thành viên VIP nào chưa đăng ký nhận thẻ, vui lòng kiểm tra email và gửi thông tin phản hồi về chương trình.
  • Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng xem tại đây.

Nay, Bổn Trang thông báo để các thành viên VIP nắm rõ và việc nhận thẻ VIP được tiến hành thuận lợi