Nhận thưởng cùng Ngôi Sao May Mắn

11-11-2010

- Sự xuất hiện trở lại của Ngôi Sao May Mắn

Ngôi Sao May Mắn luôn mang lại nhiều bất ngờ và điều kỳ diệu đến với tất cả quý đồng đạo. Với tổng điểm kinh nghiệm tối đa có thể nhận được trong hoạt động Ngôi Sao May Mắn là 45.000.000 kinh nghiệm/1 ngày. Hãy nhanh tay sở hữu Ngôi Sao May Mắn ngay hôm nay.

Thời gian

 • Thời gian bắt đầu: Sau bảo trì thứ Sáu - ngày 12/11/2010.
 • Kết thúc: Bảo trì ngày 14/12/2010.

Nội dung hoạt động

Vật Phẩm Ghi chú

Ngôi Sao May Mắn
 • Bán tại ngự các giá = 50 Xu.
 • Không có hạn sử dụng.
 • Nhân vật đẳng cấp 10 trở lên có thể sử dụng.
 • Mỗi ngày chỉ có thể sử dụng tối đa 8 lần.
 • Thời gian có thể sử dụng tiếp tục là 00h00 mỗi ngày.
 • Nhân vật chỉ có thể nhận thưởng Ngôi Sao May Mắn tại 7 đại thành thị.

Phần thưởng

 • Nhấp phải sẽ nhận được phần thưởng theo bảng phân bổ sau:

Số lần sử dụngThời điểmPhần thưởng
Lần 1, 2, 3, 4Giây thứ 151.250.000 điểm kinh nghiệm
Giây thứ 301.250.000 điểm kinh nghiệm
Giây thứ 451.250.000 điểm kinh nghiệm
Giây thứ 601.250.000 điểm kinh nghiệm
1 điểm nâng cấp (Bạn đồng hành ở cấp 1)
Lần 5, 6, 7Giây thứ 151.500.000 điểm kinh nghiệm
Giây thứ 301.500.000 điểm kinh nghiệm
Giây thứ 451.500.000 điểm kinh nghiệm
Giây thứ 601.500.000 điểm kinh nghiệm
1 điểm nâng cấp (Bạn đồng hành ở cấp 1)
Lần 8Giây thứ 151.750.000 điểm kinh nghiệm
Giây thứ 301.750.000 điểm kinh nghiệm
Giây thứ 451.750.000 điểm kinh nghiệm
Giây thứ 601.750.000 điểm kinh nghiệm
1 điểm nâng cấp (Bạn đồng hành cấp 1)
1 điểm linh lực (Bạn đồng hành cấp 2 trở lên)

Ghi chú

 • Đẳng cấp Bạn đồng hành là 1 mới có thể nhận được điểm nâng cấp.
 • Không có Bạn đồng hành và cấp Bạn đồng hành từ 2 trở lên không thể nhận điểm nâng cấp.
 • Bạn đồng hành cấp 2 trở lên nhận được điểm Linh Lực.
 • Tổng điểm kinh nghiệm tối đa có thể nhận được trong hoạt động Ngôi Sao May Mắn là 45.000.000 kinh nghiệm/1 ngày.