Nhân vật đã chuyển sinh lần 1 chưa nhận thư mời

27-04-2010

- Nhân vật đã chuyển sinh lần 1 chưa nhận thư mời

Quý nhân sĩ thân mến!

Chương trình VIP Võ Lâm Truyền Kỳ II là một chương trình chăm sóc khách hàng đặc biệt từ Ban điều hành VLTK II. Dù thời gian ra mắt chưa lâu nhưng cũng đã nhận được nhiều sự quan tâm và phản hồi của quý nhân sĩ.

Liên quan đến các tài khoản VIP VLTK II, Bổn Trang xin thông báo như sau:

Những nhân sĩ đã chuyển sinh lần 1 nhưng chưa nhận được thư mời tham gia chương trình VIP Võ Lâm Truyền Kỳ II, vui lòng gửi thông tin về địa chỉ mail vipvolam2@VNG.vn với nội dung như sau:

Tiêu đề mail: Nhân vật đã chuyển sinh lần 1 chưa nhận thư mời

Nội dung mail:

  • Họ và tên:
  • Số điện thoại:
  • Tên tài khoản:
  • Tên nhân vật:
  • Máy chủ:

Thời gian nhận thư đến hết ngày 5/05/2010. Rất mong đồng đạo cập nhật thông tin kịp thời.