Những hình ảnh mới nhất về Công Thành Đại Chiến

19-08-2009

- Những hình ảnh về chức năng Công Thành Chiến.

 

Chắc hẳn nhiều nhân sĩ đang mong đợi chức năng Công Thành Đại Chiến sớm ra mắt trong thế giới Võ Lâm II, để nhân sĩ không chờ lâu Bổn Trang xin chia sẻ những hình ảnh liên quan đến chức năng này.

 

 

Những lá cờ đồng đạo sẽ bắt gặp trong bản đồ Công Thành Chiến

 

 

 

Phần thưởng dành cho Quận Chúa

 

 

 

Thông tin tiếp theo về chức năng Công Thành Đại Chiến sẽ được Bổn Trang nhanh chóng đăng tải trên Trang chủ, đồng đạo nhớ đón theo dõi.

 

Chưởng quản kính bút.