Sắp xuất hiện: Chức năng cho phép giao dịch Xu!

04-03-2008


- Sẽ cho phép giao dịch tiền xu trong thế giới giang hồ.
- Có thể dùng xu đổi ra ngày chơi để tiếp tục hành hiệp trượng nghĩa.

 

Võ Lâm Truyền Kỳ II tiếp tục đón bước chân hiệp khách anh thư bằng hàng loạt những sự kiện hấp dẫn. Cùng với niềm vui miễn phí ngày chơi cho nhân vật dưới đẳng cấp 55, nay, Bổn Trang sẽ ra mắt tính năng cực kỳ hiệu dụng đến với võ lâm nhân sĩ gần xa:

 

Tính năng giao dịch tiền xu và đổi xu ra ngày chơi

 

Như vậy là không lâu nữa, tiền xu sử dụng trong Ngự Các sẽ được giao dịch, luân chuyển trong thế giới giang hồ, dễ dàng chuyển đổi thành thời gian bôn tẩu hành hiệp. Từ đây, bước đường chinh phục võ lâm của Quý đồng đạo sẽ thập phần thuận lợi, với vạn điều kỳ thú vẫn đang chờ phía trước.

 

Thân đao kiếm dọc ngang trời đất, bậc trượng phu tráng khí ngất trời! Tiếp tục dấn bước giang hồ với hàng loạt các tính năng hấp dẫn. Đồng đạo đã sẵn sàng chưa?

 

Chưởng quản kính bút.