Sứ mệnh của các vị thần thú VLTK II

31-05-2010

- Sứ mệnh của các vị thần thú

Trong việc mang nhiều điều thú vị và niềm vui mới cho cộng đồng game thủ, không bao lâu nữa, Ban điều hành Võ Lâm Truyền Kỳ II (VLTK II) sẽ cho ra mắt phiên bản mới của trò chơi này với nhiều cải tiến mới cùng các trang bị đa dạng và vũ khí đặc biệt. Trong phiên bản mới này, game thủ có thể cải lão hoàn đồng sau khi thử thách cùng 04 loại thần thú Long, Ưng, Hổ, Phụng để trang bị cho mình năng lực siêu nhiên hạng nhất.

Thái Cổ Thanh Long

Tương truyền rằng khi Cổ Bàn khai thiên địa và Nữ Oa tạo ra sinh linh vạn vật, thì đây cũng là thời kỳ thiên hạ đại loạn bởi sự quấy nhiễu của thượng cổ cự thú và loài người phải đối mặt với chuyện sinh tử trong vòng đời sinh lão bệnh tử. Trước tình hình này, Thiên Đế đành phải cử bốn vị thượng cổ thần thú trấn giữ bốn phương nhằm chỉnh đốn lại trật tự, khai mở dân trí và thực hiện sứ mệnh chiêu nạp hiền tài, góp phần trấn an bình thiên hạ.

Thái Cực Bạch Hổ

Với sứ mệnh được giao, bốn vị thần đã xuống trần gian và cùng nhau thi hành nhiệm vụ. Theo đó, Thái Cổ Thanh Long sẽ trấn giữ Đông Phương Chưởng Quản Quốc Vận (Long Thần); Phần Thiên Chu Tước sẽ trấn giữ Tây Phương Chưởng Quản Sinh Tử (Phụng Thần); Thái Cực Bạch Hổ sẽ trấn giữ Nam Phương Chưởng Quản Chinh Chiến (Hổ Thần); Cửu Thiên Côn Bằng sẽ trấn giữ Bắc Phương Chương Quản Thưởng Phạt (Ưng Thần). Với bốn hình ảnh tượng trưng, các vị thần đã ra sức giúp đỡ và chiêu mãi hội binh, chờ ngày hoàn thành nhiệm vụ giao phó.

Cửu Thiên Côn Bằng

Long thần, Hổ thần, Phụng thần, Ưng thần ngoài việc thực hiện nhiệm vụ cai quản và trấn bình đại quốc thì chiến dịch chiêu nạp hiền tài vẫn là một mục tiêu hướng đến lâu dài nhằm tìm ra người đủ phẩm tài cho công cuộc bình an quốc.

Mỗi khi con người gặp đại nạn thì bốn vị thần sẽ hiện ra cứu giúp, khảo nghiệm các môn sinh có đủ điều kiện để chiêu nạp vào môn hội, cùng nhau bảo vệ quốc gia. Cùng vào thời gian này cũng là lúc chiến trận Tống Liêu đang diễn ra ác liệt. Bốn vị thần liên tiếp hiện thân ở chốn nhân gian và tìm kiếm người có nhân duyên thông qua các đợt tuyển chọn.

Phần Thiên Chu Tước

Truyền rằng chỉ cần qua các đợt khảo nghiệm của bốn vị thần thì có thể tiến hành chuyển sinh cải lão hoàn đồng và sẽ có năng lực siêu phàm bậc nhất. Ngoài ra, đồng môn hội cũng sẽ tiếp nhận thêm một người bạn đồng hành trong môn hội đó. 

Sứ mệnh các vị thần liệu có được thực hiện được hay không? Anh hùng nào được các vị đại thần để mắt đến và nhận được nguồn sức mạnh vô tận sau khi chuyển sinh? Cao thủ nào sẽ là chân mệnh thiên tử để thực hiện nhiệm vụ bình an quốc?

Tất cả đều có trong phiên bản mới sắp ra mắt của VLTK II. Thân mời đồng đạo đón theo dõi.