Tạm dừng sự kiện Tết Canh Dần – Nhân rộng niềm vui

28-01-2010

- Tạm dừng sự kiện Tết Canh Dần - Nhân rộng niềm vui

Kính thưa Quý chủ phòng máy,

Hơn 1000 phòng máy trong cả nước đã tham gia ủng hộ chương trình khuyến mãi Tết Canh Dần – Nhân rộng niềm vui ngay sau 10 ngày chính thức triển khai. Quả là một sự quan tâm ưu ái rất lớn của Quý vị dành cho phần mềm quản lý phòng máy CSM và sản phẩm game mới của Zing Dance.

Tuy nhiên trong quá trình thực hiện chương trình, Ban tổ chức gặp một số khó khăn khách quan nhất định và cần thêm thời gian để hoàn thiện về mặt kỹ thuật cho sự kiện đại khuyến mãi này.

Tết Canh Dần - Nhân rộng niềm vui

Do đó, kể từ 00h00 ngày 29/01/2010 chương trình quay số Tết Canh Dần – Nhân rộng niềm vui chính thức tạm ngưng và sẽ được khởi động lại vào ngày 22/02/2010 (tức mùng 9 Tết Âm Lịch).

Trong khoảng tạm dừng đó thì thời gian tích lũy chơi game Zing Dance của hơn 1000 phòng máy đã và đang tham gia chương trình (tính từ ngày 18/01 đến 28/01) sẽ vẫn được bảo lưu để tính tiếp vào ngày khởi động lại sự kiện trên.

Một lần nữa, Ban tổ chức chương trình xin được cáo lỗi và rất mong nhận được sự thông cảm, ủng hộ của quý khách.