Tàng Kiếm Sơn Trang chào đón nhân sĩ Bá Long - Kỳ Hổ

25-12-2007

- 26/12/2007: Ra mắt Tàng Kiếm Sơn Trang tại server Bá Long, Kỳ Hổ

 

Tàng Kiếm Sơn Trang, thất ải ẩn tàng những bí ẩn kinh thiên động địa, những thử thách tưởng chừng như không thể vượt qua … nay chuẩn bị ra mắt võ lâm đồng đạo xa gần.

 

Tin vui đến với giang hồ đồng đạo Bá Long, Kỳ Hổ: Vào ngày mai 26/12/2007, võ lâm nhân sĩ tại 2 server này sẽ được tham gia Tàng Kiếm Sơn Trang, để cùng thử tài trí, năng lực của mình trong những cửa ải hiểm nguy rình rập tứ bề nhưng cũng vạn phần hấp dẫn.

 

 

Cửu Tuyệt Kiếm Ma, một trong những thử thách cuối cùng của Thất ải

 

Bổn Trang cũng không để đồng đạo các máy chủ khác phải đợi lâu. Tàng Kiếm Sơn Trang hứa hẹn sẽ ra mắt ở tất cả các server trong thời gian rất gần!

 

Khám phá Tàng Kiếm Sơn Trang, xứng danh hào kiệt anh thư dũng cảm và tài trí nhất. Đồng đạo võ lâm còn chờ gì nữa?

 

Chưởng quản kính bút.