Tàng Kiếm Sơn Trang: Những cập nhật hấp dẫn

31-08-2009

- Cập nhật tính năng Tàng Kiếm Sơn Trang

 

Tàng Kiếm Sơn Trang - nơi ẩn chứa những kỳ ẩn võ lâm và luôn thu hút đông đảo anh tài tham gia vượt ải để thỏa chí phiêu lưu. Với thất ải, Tàng Kiếm Sơn Trang thực sự thu hút nhân sĩ mỗi ngày, và phần thưởng đạt được khi tham gia thất ải cũng hấp dẫn vô cùng.

 

Tiếp tục những cập nhật mới về tính năng Tàng Kiếm Sơn Trang, Bổn Trang xin thông tin đến đồng đạo gần xa những chỉnh sửa như sau:

 

Chỉnh sửa điểm kinh nghiệm

- Chủ tổ đội đối thoại với NPC mỗi khi vượt ải thành công để nhận điểm kinh nghiệm thưởng.

- Điểm kinh nghiệm được tính cho những nhân vật còn sống và còn trong bản đồ Tàng Kiếm Sơn Trang.

- Tùy thuộc vào cấp độ của nhân vật tham gia vượt ải, khi vượt thành công mỗi ải sẽ nhận được điểm kinh nghiệm tương ứng như sau:

 

Vượt ải

Cấp độ của nhân vật

5x

6x

7x

8x

9x

Ải 1

15.000

60.000

75.000

90.000

105.000

Ải 2

20.000

80.000

100.000

120.000

140.000

Ải 3

20.000

80.000

100.000

120.000

140.000

Ải 4

30.000

120.000

150.000

180.000

210.000

Ải 5

40.000

160.000

200.000

240.000

280.000

Ải 6

40.000

160.000

200.000

240.000

280.000

Ải 7

60.000

240.000

300.000

360.000

420.000

 

Tàng kiếm Lệnh

Hình ảnh

Ghi chú

 

Nguồn gốc: Ngẫu nhiên nhận được khi đối thoại với NPC sau khi vượt qua Ải 5 , Ải 7 Tàng Kiếm Sơn Trang.
Tính chất:

- Được phép: Giao dịch, bày bán, ném ra, bán shop = 0 đồng

- Không thể: xếp chồng

- Độ nặng = 1

- Loại: Thần Bí

Ghi chú trên vật phẩm:
“Vật phẩm nâng cấp trang bị Tàng Kiếm”

 

Nhận Tàng Kiếm Lệnh ngẫu nhiên: Khi chủ tổ đội đối thoại với NPC để đi vào ải kế tiếp sẽ nhận ngẫu nhiên Tàng Kiếm Lệnh (chỉ xuất hiện ở Ải 5, Ải 7).

- Chỉ có  nhân vật trong tổ đội còn sống và còn trong bản đồ vượt ải mới có thể nhận thưởng.

- Chỉ áp dụng cho nhân vật cấp 73 trở lên.

 

Chưởng quản kính bút.