Thời gian ra mắt Lệnh Bài Hoàng Kim Tứ Linh

30-06-2010

- Ngày ra mắt Lệnh Bài Hoàng Kim Tứ Linh

Quý đồng đạo thân mến!

Nhằm mục đích chuẩn bị tốt hơn về phần thưởng cũng như các hỗ trợ từ tấm Lệnh Bài Hoàng Kim Tứ Linh, Bổn Trang xin thông báo như sau:

10h00 ngày 12/07/2010: Chính thức khởi động

chương trình Lệnh Bài Hoàng Kim Tứ Linh

Võ Lâm Kỳ Hội

Đồng thời, Bổn Trang cũng xin nhắc lại: Vào 24h00 - Chủ nhật - ngày 04/07/2010 hết hạn sử dụng và hết hạn nhận thưởng trong game đối với các Lệnh Bài Hoàng Kim lần 1.

Với những bất ngờ về tấm Lệnh Bài Hoàng Kim Tứ Linh, chắc chắn bước đường bôn tẩu của đồng đạo võ lâm sẽ có nhiều may mắn.