Thông báo khẩn từ giải đấu Bang Hội Tinh Anh 2

08-10-2009

 

- Bổ sung thông tin cá nhân Bang chủ Bang hội tham dự Vòng Loại Trực Tiếp

 

Kính gửi Quý đồng đạo!

 

Tính đến hôm nay, vẫn còn một số Bang chủ Bang hội tham dự Vòng Loại Trực Tiếp chưa cung cấp thông tin cá nhân. Vì vậy, Ban Tổ Chức giải đấu Bang Hội Tinh Anh 2 xin thông báo gấp như sau:

 

Để đảm bảo quyền lợi cho Bang hội mình tham gia vào Vòng Loại Trực Tiếp, các Bang chủ Bang hội tham gia Vòng Loại Trực Tiếp chưa cung cấp thông tin cá nhân vui lòng liên hệ gấp với Bổn Trang.

 

Thông tin liên hệ:

- Đường dây nóng: 1900 561 558

- Hoặc số điện thoại: 08 3866 4666, bấm số nội bộ 6538.

 

Lưu ý: Trong quá trình diễn ra giải đấu, Ban Tổ Chức chỉ giải quyết các vấn đề liên quan thông qua Bang chủ.

 

Rất mong thông tin từ các Quý Bang chủ để giải đấu Bang Hội Tinh Anh 2 được diễn ra tốt đẹp.

 

Chưởng quản kính bút.