Thông báo từ chương trình VIP Võ Lâm Truyền Kỳ II

28-04-2010

- Thông báo từ chương trình VIP VLTK II

Quý nhân sĩ thân mến!

Chương trình VIP Võ Lâm Truyền Kỳ II xin gửi đến quý nhân sĩ các thông báo như sau:

  • Quý nhân sĩ đã bổ sung thông tin sau đợt quà tặng tháng 4 thì sẽ chính thức là thành viên VIP VLTK II và nhận quà tháng năm từ 26 đến 29 hằng tháng (bắt đầu từ 26/05/2010).
  • Sau ngày 05/05/2010, Bổn Trang sẽ ngưng tiếp nhận bổ sung thông tin trở thành khách VIP VLTK II đợt 1.
  • Xin nhắc lại: Thời gian nhận quà tặng thành viên VIP VLTK II sẽ diễn ra từ ngày 26 đến ngày 29 hằng tháng (kết thúc chương trình là cuối tháng 12/2010).

Nay, Bổn Trang thông báo để quý nhân sĩ nắm thông tin kịp thời.