Thông tin cập nhật từ ngày 10/07

09-07-2010

- Tin nóng cập nhật sau bảo trì ngày 10/07

Quý nhân sĩ thân mến!

Sau bảo trì sáng ngày mai - thứ Bảy - 10/07/2010, thế giới võ lâm sẽ có những cập nhật hấp dẫn để hỗ trợ đồng đạo trên hành trình bôn tẩu và trải nghiệm những cảm giác thật tuyệt vời cùng sự kiện tháng 7 - Truy tìm Bảo Thạch.

Cập nhật được áp dụng từ

sau bảo trì thứ Bảy - ngày 10/07/2010

Cụ thể như sau:

Hoạt động Nhận được
Nộp thành công 1 Bát Nhã Chứng Thư 20 Túi Khoáng Thạch
Hoàn thành 1 nhiệm vụ Tống Liêu Tài Nguyên Chiến 80 Túi Khoáng Thạch

Với những cập nhật mới nhất, Bổn Trang hi vọng sẽ mang đến những niềm vui trên hành trình bôn tẩu của đồng đạo.