Tiến hành xử lý vi phạm liên quan đến Thái Hư

20-05-2009

- Tiến hành xử lý các vi phạm liên quan đến chức năng Thái Hư.

 

Thân gửi Quý đồng đạo,

 

Như thông báo trước đây, Bổn Trang đang tiến hành kiểm tra lần lượt từng tài khoản lợi dụng lỗi game của chức năng Thái Hư Ảo Cảnh. Để việc xử lý vi phạm nhanh chóng và triệt để Bổn Trang xin lưu ý với các tài khoản vi phạm như sau:

 

- Bổn Trang sẽ tiến hành xử lý những nhân vật lợi dụng lỗi game liên quan đến chức năng Thái Hư Ảo Cảnh.

- Những nhân vật bị xử lý sẽ mất: Bang hội, phối ngẫu, danh sách hảo hữu và điểm hảo cảm.

- Đối với Bang chủ của các bang hội nên rời bang hội để tránh những ảnh hưởng đến bang hội. Sau khi tiến hành xử lý xong thì Bang chủ có thể vào lại bang hội bình thường.

 

Nay Bổn Trang thông báo, để Quý đồng đạo thuận tiện hơn trên bước đường bôn tẩu trong thế giới võ lâm. Rất mong Quý đồng đạo thông cảm những bất tiện trên.

 

Chưởng quản kính bút.