Tiếp tục nhận thưởng cùng Võ Lâm Truyền Kỳ II

02-02-2010

- Nhận thưởng bất ngờ với VLTK II 

Một hoạt động hấp dẫn, dễ chơi và dễ nhận thưởng. Thân mời đồng đạo cùng đến với sân chơi Nhận thưởng cùng VLTK II.

Nhận thưởng cùng VLTK II

Thời gian

Hoạt động nhận thưởng cùng VLTK II bắt đầu từ sau bảo trì ngày 6/11/2009.

Các NPC liên quan

NPCGhi chú

Chị Chủ Phòng Máy

Vị trí
 • Dương Châu: 211/197.
 • Thành Đô: 216/219.
 • Biện Kinh: 171/178.
 • Tuyền Châu: 178/187.
 • Tương Dương: 178/185.
 • Đại Lý: 193/186.

 

Tính năng:
 • Nhận hỗ trợ hằng ngày.
 • Nhận thưởng mỗi 2 giờ chơi.
 • Cửa hàng giá rẻ.

Anh Chủ Phòng Máy

Phần thưởng

Phần thưởng hỗ trợ hàng ngày

Đồng đạo đối thoại với NPC để nhận hỗ trợ mỗi ngày.

Loại hỗ trợGhi chú
Tăng 4% công kích
 • Thời gian nhận Từ 00h00 đến 24h00 hằng ngày.
 • Mỗi nhân vật chỉ có thể nhận 1 lần/ 1 ngày.
Lưu ý: Trạng thái hỗ trợ sẽ không bị mất đi khi đồng đạo bị "trọng thương ", rời mạng hoặc đăng nhập lại.
Tăng kháng tất cả 8 điểm
Tăng sức mạnh 8 điểm
Tăng nội công 8 điểm
Tăng gân cốt 8 điểm
Tăng thân pháp 8 điểm
Tăng linh hoạt 8 điểm
Tăng né tránh 50 điểm

Đổi thưởng hàng ngày - Sử dụng Bạch Câu Hoàn

Quy tắc tích lũy điểm

 • Tối đa 1 nhân vật chỉ có thể tích lũy được 8 giờ chơi (4 lần đổi).
 • Sau mỗi lần đổi thành công, nhân vật sẽ tiếp tục tích lũy thời gian chơi game cho đến 8 giờ.

Công thức đổi tích lũy lấy phần thưởng

Nhân vật dùng thời gian tích lũy giờ chơi của mình để đổi 1 trong các loại phần thưởng sau:

Loại phần thưởngCông thức đổiCấp 73 trở lên8x9x
Điểm kinh nghiệm2 giờ chơi + 2 giờ ủy thác Bạch Câu Hoàn125.000187.500250.000
Danh vọng2 giờ chơi + 2 giờ ủy thác Lục Thần Hoàn81012
Sư môn2 giờ chơi + 2 giờ ủy thác Tam Thanh Hoàn81012

 

Các kiểu nhận thưởng

 • Nhận thưởng điểm kinh nghiệm (sơ cấp).
 • Nhận thưởng kinh nghiệm và danh vọng (sơ cấp).
 • Nhận thưởng kinh nghiệm và sư môn (sơ cấp).
 • Nhận thưởng tất cả (sơ cấp).

Nhận kèm theo vàng khuyến mãi

Loại phần thưởngCấp 73 trở lên8x9x
Nhận thưởng kinh nghiệm và danh vọng (sơ cấp)246
Nhận thưởng kinh nghiệm và sư môn (sơ cấp).246
Nhận thưởng tất cả (sơ cấp)369

 

Đổi thưởng hàng ngày - Sử dụng Đại Bạch Câu Hoàn

Quy tắc tích lũy điểm

 • Tối đa 1 nhân vật chỉ có thể tích lũy được 8 giờ chơi (4 lần đổi).
 • Sau mỗi lần đổi thành công, người chơi sẽ tiếp tục tích lũy thời gian chơi cho đến 8 giờ

Công thức đổi tích lũy lấy phần thưởng

Nhân vật dùng thời gian tích lũy giờ chơi của mình để đổi 1 trong các loại phần thưởng sau:

Loại phần thưởngCông thức đổiCấp 73 trở lên8x9x
Điểm kinh nghiệm2 giờ chơi + 2 giờ ủy thác Đại Bạch Câu Hoàn250.000375.000500.000
Danh vọng2 giờ chơi + 2 giờ ủy thác Đại Lục Thần Hoàn141618
Sư môn2 giờ chơi + 2 giờ ủy thác Đại Tam Thanh Hoàn141618

Các kiểu nhận thưởng

 • Nhận thưởng điểm kinh nghiệm (trung cấp).
 • Nhận thưởng kinh nghiệm và danh vọng (trung cấp).
 • Nhận thưởng kinh nghiệm và sư môn (trung cấp).
 • Nhận thưởng tất cả (trung cấp).

Nhận kèm theo vàng khuyến mãi:

Loại phần thưởngCấp 73 trở lên8x9x
Nhận thưởng kinh nghiệm và danh vọng (trung cấp)6810
Nhận thưởng kinh nghiệm và sư môn (trung cấp)6810
Nhận thưởng tất cả (trung cấp)91215

 

Lưu ý

 

Bổn Trang sẽ thông báo ngày kết thúc hoạt động trên Trang chủ.

 

Thân chúc Quý đồng đạo vui cùng võ lâm.