Trao thưởng ZingXu cho người nhận thưởng thất bại

10-03-2010

- Hướng dẫn nhận lại phần thưởng ZingXu

Quý đồng đạo thân mến!

Ngay sau khi kết thúc chương trình vào ngày 28/02/2010, Bổn Trang đã tiến hành trao thưởng ZingXu cho những đồng đạo may mắn. Tuy nhiên, một số đồng đạo đã nhận thưởng thất bại. Do đó, bắt đầu từ 9h00 sáng mai - ngày 11/03/2010. Bổn Trang sẽ tiến hành trao thưởng lại cho những đồng đạo đã nhận thưởng thất bại lần trước.

Thời gian tiến hành trao thưởng lại phần thưởng ZingXu: Từ 9h00 ngày 11/03/2010 đến hết ngày 20/03/2010.

Cách nhận thưởng

Bước 1

Bước 2

Đăng nhập bằng tài khoản Zing ID.

Bước 3

Chọn phần lịch sử chọn liễn.

Bước 4

Nhận lại quà tặng chưa nhận được.

Bước 5

Bước 6

Đăng nhập vào game để kiểm tra quà đã nhận.

 

Lưu ý

 

Thời gian và cách thức nhận thưởng vật phẩm trong game sẽ được Bổn Trang thông báo tại Trang chủ trong thời gian sớm nhất. Quý nhân sĩ nhớ đón theo dõi.