Tung hoành cùng các vật phẩm hỗ trợ chiến đấu mới

19-01-2009

- Đồng đạo nắm rõ công dụng của các vật phẩm hỗ trợ chiến đấu chưa?

 

Chắc hẳn trong mấy ngày qua, khi tham gia sự kiện Tân Niên Vạn Lộcđồng đạo không khỏi thắc mắc khi nhận được những vật phẩm hỗ trợ chiến đấu. Bài viết sau đây sẽ cung cấp cho Nhân sĩ võ lâm những thông tin quý giá về các vật phẩm đó.
 

Đối với các vật phẩm ghi Không thể mang ra ngoài thì chỉ sử dụng trong  khu vực Tống Liêu. Còn các vật phẩm còn lại thì không bị giới hạn khu vực sử dụng.


Vật phẩm

Tác dụng


Chính Nguyên Hồi Tâm Đơn
- Sử dụng thành công thì tất cả chiêu sẽ ở trạng thái sẵn sàng (chiêu đang delay sẽ trở về chế độ sẵn sàng).
 

- Ví dụ: Dương  Môn Cung Kỵ sử dụng chiêu Lưu Quang Tuyệt Ảnh Tiễn, 15 giây sau mới có thể  xuất chiêu, nhưng nếu sử dụng vật phẩm Chính Nguyên Hồi Tâm Đơn thì có thể sử dụng ngay  chiêu Lưu Quang Tuyệt Ảnh Tiễn.

Ngũ Chuyển Linh Bảo Đơn


- Khi sử dụng tốc độ xuất chiêu tăng 5% trong 10 giây.

Thần Giáp Đơn

- Sử dụng tăng phòng ngự ngoại công 100% trong 5 giây.

Thần Tráo Đơn

- Sử dụng tăng nội phòng 100% trong 5 giây.

Thông cân tán

- Miễn dịch hiệu ứng làm chậm trong 10 giây.

Hoạt huyết tán

- Miễn dịch hiệu ứng giảm tốc trong 10 giây.

Sướng lạc tán

- Miễn dịch hiệu ứng tê liệt trong 10 giây.

Cự thạch tán

- Miễn dịch hiệu ứng đánh lui trong 10 giây.

Kim cang tán

- Miễn dịch hiệu ứng đánh ngã trong 10 giây

Đề thần tán

- Miễn dịch hiệu ứng hôn mê trong 10 giây.

Ngưng Hồn Tán

- Miễn dịch hiệu ứng hỗn loạn trong 10 giây.

Thần Phong Tán

- Miễn dịch hiệu ứng định thân trong 10 giây.

Vô úy tán

- Miễn dịch hiệu ứng choáng trong 10 giây.

Thất xảo linh đơn

- Sử dụng thành công nhận được hiệu ứng Vô địch trong 3 giây.
 

Hiệu ứng Vô địch: Là hiệu ứng giúp cho nhân vật không bị bất kỳ hiệu ứng nào. Không mất máu khi bị đối phương xuất chiêu trúng người.

Vô cực tiên đơn

- Sử dụng thành công nhận được hiệu ứng Vô địch trong 6 giây.

Thất khiếu nguyên bảo đơn

- Sử dụng thành công thì tốc độ xuất chiêu tăng 10% trong 15 giây.

 

Lưu ý:Quân hàm Tiên Phong mới có thể đổi.

Thông thiên vô cực đơn

- Sử dụng thành công nhận được hiệu ứng Vô địch trong 9 giây.

 

Lưu ý:Quân hàm Tiên Phong mới có thể đổi.

 

Chưởng quản kính bút.

 

 

Tin liên quan:

 

>>>Đông đúc, nhộn nhịp, rực lửa chiến trường Tống Liêu

 

>>>Vật phẩm Ngự Các nào được sử dụng nhiều nhất?