VIP: Nhanh chóng bổ sung thông tin

17-04-2010

Gửi mail bổ sung thông tin tài khoản VIP

Như Bổn Trang đã thông báo, đồng đạo sau khi nhận được thư mời tham gia chương trình VIP cần gửi mail cung cấp thông tin cá nhân về cho Bổn Trang mới chính thức trở thành thành viên hợp lệ của chương trình. Và chỉ có những thành viên hợp lệ mới được nhận các quyền lợi đặc biệt hấp dẫn hàng tháng.

Tính đến ngày 15/04/2010, Bổn Trang đã nhận được 42 thư phản hồi cung cấp thông tin, tương ứng với 42 tài khoản chính thức trở thành khách hàng VIP từ ngày hôm nay.

Các đồng đạo chưa bổ sung thông tin hãy nhanh tay gửi mail theo mẫu về địa chỉ vipvolam2@VNG.vn để trở thành thành viên của chương trình VIP Võ Lâm Truyền Kỳ II. Xin lưu ý đến quý đồng đạo là quyền lợi hàng tháng sẽ không được cộng dồn, vì vậy xin quý đồng đạo hãy hoàn tất bổ sung thông tin càng sớm càng tốt.

Thông tin về thời gian nhận quà VIP sẽ được gửi đến quý đồng đạo trong bản tin kế tiếp.

 

Lưu ý

 

Các quyền lợi dành cho khách VIP sẽ được bổ sung liên tục trong thời gian tới.