VIP VLTK II: Hướng dẫn nhận thưởng

22-04-2010

- Hướng dẫn nhận thưởng tài khoản VIP VLTK II

Thân mới quý đồng đạo đủ điều kiện nhận thưởng tài khoản VIP hãy nhanh chân đến gặp NPC Anh/Chị chủ phòng máy để bắt đầu nhận thưởng.

Thời gian nhận thưởng diễn ra từ ngày 26 - 29 hàng tháng (chương trình kéo dài đến hết tháng 12/2010).

Điều kiện

Nhân vật đạt điều kiện tài khoản VIP VLTK II.

Các bước nhận thưởng

Thân mời quý đồng đạo vào đúng 00h00 ngày 26/04/2010 có thể đến NPC Anh/Chị chủ phòng máy tham gia nhận thưởng tài khoản VIP VLTK II.

Sau khi nhận thưởng thành công hệ thống sẽ thông báo quý đồng đạo nhận được 1.000 Vàng14.400 phút uỷ thác Bạch Câu Hoàn.