VIP VLTK II: Nhận thưởng hằng tháng

26-05-2010

- VIP VLTK II: Nhận thưởng hằng tháng

Các thành viên VIP VLTK II thân mến!

Như Bổn Trang đã thông báo, thời gian nhận thưởng hằng tháng của các thành viên VIP Võ Lâm Truyền Kỳ II được bắt đầu từ ngày 26 đến ngày 29 (chương trình kéo dài đến hết tháng 12/2010).

  • Để biết chi tiết về cách thức nhận thưởng, Bổn Trang thân mời các thành viên VIP VLTK II theo dõi tại đây.
  • Tham khảo chương trình chăm sóc khách hàng VIP, thân mời đồng đạo vào đây.

Bổn Trang xin thông báo để quý nhân sĩ cập thông tin và nhận thưởng kịp thời. Thân chúc đồng đạo vui cùng VLTK II.