VIP VLTK II: Những lưu ý quan trọng

04-05-2010

- VIP VLTK II: Những lưu ý quan trọng

Quý nhân sĩ thân mến!

Liên quan đến các trường hợp nhân vật đã chuyển sinh lần 1 chưa nhận thư mời, Bổn Trang xin mời đồng đạo chú ý điểm cần thiết như sau:

  • Thông báo nhân vật đã chuyển sinh lần 1 chưa nhận thư mời chỉ áp dụng cho các nhân vật chuyển sinh trước ngày 01/04/2010 (trước ngày bắt đầu chương trình VIP Võ Lâm Truyền Kỳ II).
  • Hết ngày mai - 05/05/2010: Ngưng tiếp nhận bổ sung thông tin trở thành khách VIP VLTK II đợt 1.

Chỉ còn 1 ngày để bổ sung thông tin trở thành thành viên chương trình VIP Võ Lâm Truyền Kỳ II, rất mong đồng đạo lưu ý các thông tin cần thiết.