06/09: Phần thưởng nộp Bát Nhã Chứng Thư

03-09-2010

- 06/09: Cập nhật phần thưởng điểm tích lũy nộp Bát Nhã Chứng Thư

Quý đồng đạo võ lâm thân mến!

Như Bổn Trang đã thông báo 24h00 ngày 05/09/2010: Kết thúc thưởng ở các nấc điểm tích lũy nộp Bát Nhã Chứng Thư, xem thêm tại đây.

Sau thời gian trên, tức là bắt đầu từ sau bảo trì ngày 06/09/2010: Điểm tích lũy nộp Bát Nhã Chứng Thư sẽ trở về 0 và thế giới võ lâm sẽ cập nhật phần thưởng mới, xem chi tiết phần thưởng mới tại đây.

Nhấn vào hình để xem phần thưởng mới

Bổn Trang xin thông báo để đồng đạo cập nhật thông tin kịp thời và đường hành tẩu được thuận lợi.