15/10: Hoàng Ưng cho phép chuyển server

04-10-2010

15/10 Hoàng Ưng cho phép chuyển server

Quý đồng đạo thân mến!

Ngày 16/07/2010, lãnh địa Hoàng Ưng khai mở với hoạt động Truy Công Lãnh Thưởng mang đến không khí sôi động cho võ lâm. Tiếp tục những cập nhật mới cho Hoàng Ưng, Bổn Trang xin thông báo như sau:

Từ ngày 15/10: Nhân sĩ bôn tẩu tại Hoàng Ưng có thể chuyển server đến các máy chủ khác và nhân sĩ trên khắp võ lâm cũng có thể di chuyển đến Hoàng Ưng.

Hoàng Ưng mở tính năng chuyển server

Như vậy, từ ngày 15/10 trở đi, đồng đạo tại Hoàng Ưng có thể tự do chuyển server đến các máy chủ mà mình mong muốn bôn tẩu. Xin chúc đồng đạo có những khoảnh khắc thú vị nhất cùng thế giới kiếm hiệp Võ Lâm Truyền Kỳ II